De officiële berichten van de NBS verschijnen niet alleen op onze website, maar worden ook gepubliceerd in het gezamenlijke fokkersblad Kleindier Magazine van NBS en KLN. Naast de verenigings berichten staat dit 70 pagina’s tellende blad ook bol van interessante artikelen en tentoonstellings verslagen.


Voor meer informatie m.b.t. abonnementen kunt u een kijkje nemen op de website van Kleindier Magazine.

Info Kleindiermagazine

U kunt een gratis proefnummer op Kleindiermagazine aanvragen via

Gratis proefnummer Kleindiermagazine

En een abonnement nemen via

Aanmelding abonnement Kleindiermagazine