Onder Downloads vindt u een lijst van door de NBS erkende sierduivenrassen en erkende kleurslagen. Deze lijst is niet in het standaardpakket opgenomen.

De Nederlandse Sierduivenstandaard wordt in 5 pakketten per groep/groepen uitgegeven. Men kan dus afzonderlijke pakketten kopen, maar men kan ook de gehele standaard aanschaffen.

In 2012 is begonnen met de uitgifte van een compleet nieuwe standaard met ingekleurde – en grotere – standaardtekeningen. Inmiddels zijn er ruim boven de 300 door de NBS erkende sierduivenrassen standaards uitgegeven met ingekleurde standaardtekening.
Dat zijn Europaplaatjes, goedgekeurd door de standaardbepalende landen (SBI).

Er zijn nog enkele ontbrekende standaards; zodra deze in het land van oorsprong zijn uitgekomen, zullen deze in het eerstvolgende aanvullingenpakket worden opgenomen.

De standaards zijn opgenomen in 5 pakketten, die afzonderlijk besteld kunnen worden. De prijzen van de pakketten zijn:

 • groep kropperrassen € 30,- incl. verzendkosten
 • groep vorm-, kip- en wratduivenrassen € 30,- incl. verzendkosten
 • groep meeuwen-, structuur- en trommelduivenrassen € 30,- incl. verzendkosten
 • groep kleurduivenrassen € 35,- incl. verzendkosten
 • groep tuimelaar- en hoogvliegerrassen € 40,- incl. verzendkosten
 • alle 5 groepen samen: € 150,- incl. verzendkosten

Verder is verkrijgbaar:

 • vakuitdrukkingen / algemene richtlijnen voor de keurmeester / stroomschema NBS-procedure voor erkenning rassen + stroomschema voor erkenning kleurslagen: € 5,- (bij aparte verzending komt € 3,50 verzendkosten bij)
 • kleurenblok (omschrijving van de kleuren): € 5,- (bij aparte verzending komt € 3,50 verzendkosten bij)
 • set van 14 tabbladen voor de verzamelringbanden € 5,- (bij aparte verzending komt € 3,50 verzendkosten bij)
 • 2 verzamelringbanden (2 nodig voor complete standaard): € 22,- incl. verzendkosten of
 • 1 verzamelringband: € 14,50 incl. verzendkosten

Bestellen:

U kunt de standaard – of delen daarvan en/of andere onderdelen behorende bij de standaard – bestellen via een e-mail aan de penningmeester van de NBS, J.D. van Doorn, e-mail: penningmeester@sierduif.nl

Maak vervolgens het verschuldigde bedrag over op
IBAN: NL17 INGB 0000 4555 17 t.n.v. Ned. Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen.
Na ontvangst van het verschuldigde bedrag wordt het pakket u toegezonden.

Let op: bovenstaande bedragen gelden alleen voor verzending binnen Nederland. Bestellers uit het buitenland dienen rekening te houden met hogere verzendkosten. Stuur een e-mail met hetgeen u wenst aan te schaffen en u ontvangt bericht over het te betalen bedrag.

Het jaarlijkse aanvullingenpakket

Ieder jaar wordt er een aanvulling uitgegeven door de Standaardcommissie met nieuwe en/of gewijzigde standaards in beschrijving of tekening (het zogenaamde verversingspakket).

De NBS heeft in de loop der jaren een aantal “abonnementhouders” die in de maand mei of juni in kennis wordt gesteld over de uitgifte van het nieuwe aanvullingenpakket. Men kan tegen een bepaald bedrag dit aanvullingenpakket aanschaffen. Veel van deze abonnementhouders hebben in de voorgaande jaren de NBS standaard aangeschaft en door de aanschaf van het jaarlijkse aanvullingenpakket houden zij de gehele standaard hiermee up-to-date.

Aangezien ieder jaar het aanvullingenpakket verschillend is in omvang en daarmee ook de prijs, kunt u bij de penningmeester van de NBS hierover nader geïnformeerd worden: e-mail: penningmeester@sierduif.nl

(publicatie: juni 2020)