Onder Downloads vindt u een lijst van door de NBS erkende sierduivenrassen en erkende kleurslagen. Deze lijst is niet in het standaardpakket opgenomen.

De Nederlandse Sierduivenstandaard wordt in pakketten per groep uitgegeven. Men kan dus afzonderlijk een groep kopen, maar men kan ook de gehele standaard aanschaffen.
Ieder jaar wordt er een aanvulling uitgegeven door de standaardcommissie met meestal een complete vervanging van een groep (het zogenaamde verversingspakket).

In 2015 is begonnen met de uitgifte van een compleet nieuwe standaard met ingekleurde – en grotere – standaardtekeningen. Van de 293 door de NBS erkende sierduivenrassen zijn dit jaar 257 standaards nieuw uitgegeven met ingekleurde standaardtekening.
Dat zijn Europaplaatjes, goedgekeurd door de standaardbepalende landen (SBI). Dit behoudens de standaardtekeningen van de Nederlandse rassen. Deze konden, na te zijn ingekleurd, niet meer ter goedkeuring aan de speciaalclubs worden voorgelegd.
De ontbrekende standaards zullen volgende jaar in het verversingspakket 2013 worden opgenomen.

De standaards zijn verzameld in de gebruikelijke 5 pakketten, die afzonderlijk besteld kunnen worden. De prijzen van de pakketten zijn:

• groep kropperrassen € 30,- incl. verzendkosten
• groep vorm-, kip- en wratduivenrassen € 30,- incl. verzendkosten
• groep meeuwen-, structuur- en trommelduivenrassen € 30,- incl. verzendkosten
• groep kleurduivenrassen € 30,- incl. verzendkosten
• groep tuimelaar- en hoogvliegerrassen € 30,- incl. verzendkosten
• alle 5 groepen samen: € 125,- incl. verzendkosten

Verder is verkrijgbaar:
• kleurenblok € 10,-
• vakuitdrukkingen € 3,-
• set van 14 tabbladen € 6,-
• ringband (2 nodig voor complete standaard) per stuk € 7,50 excl. verzendkosten.
2 ringbanden € 22,- incl. verzendkosten

Bestellen:
U kunt de standaard bestellen via een mail aan de penningmeester van de NBS, J.D. van Doorn, e-mail: penningmeester@sierduif.nl. Maak vervolgens het verschuldigde bedrag over op IBAN: NL17 INGB 0000 4555 17 t.n.v. Ned. Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen.

Na ontvangst van het verschuldigde bedrag wordt het pakket u toegezonden.
Let op, bovenstaande bedragen gelden alleen voor verzending binnen Nederland. Bestellers uit het buitenland dienen rekening te houden met hogere verzendkosten. Na ontvangst van het ingevulde bestelformulier ontvangt u hierover bericht.