Mw. G.H.P. Sanders, A-keurmeester sierduiven, heeft aangegeven per 31 december van dit jaar te stoppen als keurmeester. Wij danken haar van harte voor de inzet tijdens alle keuringen die zij namens de NBS sinds 1986 heeft uitgevoerd.