Aanvullende informatie voor inzenders NBS op de Europashow in Herning, Denemarken

 • De show vindt plaats van 9 t-m 11 november in MCH Messecenter Herning, DK
 • Inschrijven uiterlijk 24 augustus bij Thom Laming, adres staat op inschrijfblad
 • Aanleveren van de sierduiven op maandag 5 november in de middag bij Thom Laming in Gilze of in de avond in Aperldoorn of Ede. Met elke inzender van sierduiven wordt daarover apart afgesproken
 • Verplicht is een entverklaring tegen paramixo. Bij het inleveren van de dieren is een dierenarts aanwezig die voor een gezondheidsverklaring van de dieren zal zorgen.
 • De dieren worden door de NBS kosteloos naar Herning vervoerd. In principe neemt de inzender de eigen dieren weer mee terug maar ook daarover kunnen afspraken gemaakt worden. De verzorging van de dieren gedurende de show (voer en water) wordt door ons in de gaten gehouden en zo nodig aangevuld.
 • Inschrijfgelden en andere kosten staan op het inschrijfformulier vermeld.
 • Elke inzender van minimaal 4 dieren ontvangt een herinneringsplaquette.
 • Te winnen:
 • Europameister:
  De beste collectie van 4 dieren in een kleurslag in elk ras met een minimum van 20 ingezonden dieren in dat ras (minimum 376 pnt)
 • Europachampion:
  In elk ras met een minimum van 20 ingezonden dieren wordt de titel Europchampion toegekend aan het beste dier (min. 95 pnt). Bij meer dan 40 dieren per ras wordt zowel aan de doffers als aan de duivinnen deze titel toegekend. Eveneens wordt de titel aan een bepaalde kleurslag toegekend als er van deze kleurslag minimaal 20 dieren aanwezig zijn en bij 32 dieren van deze kleurslag zowel aan een doffer als aan een duivin.
 • Jeugdshow:
  EE-Jugend-Europameister voor een collectie van 4 dieren zowel doffers als duivinnen in een kleurslag in elk ras bij een deelname van minstens 3 inzenders in dat ras (min. 372 pnt).
  EE-Jugend-Europachampion voor minimaal 12 aangemelde dieren in een ras (min. 94 pnt).

Nadere informatie en individuele afspraken:

Thom Laming
Mail: voorzitter@sierduif.nl
Tel.: 06 1880 9068