Incidenteel wordt door de NBS bij voldoende deelname een cursus georganiseerd voor het opleiden tot sierduivenkeurmeester. De cursus is bedoeld voor kandidaten die voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld voor deelname aan het examen (art. 2 examenreglement NBS).
Een van die voorwaarden is dat de kandidaat minstens 5 jaren achtereen, voorafgaand aan het examen, in het bezit is geweest van een NBS fokkerskaart.

Als basis voor de cursus dient het nieuwe NBS opleidingsboek: “opleiding voor sierduiven- keurmeester”. Aan de hand van dit boek worden door ervaren cursusleiders de volgende onderdelen behandeld:

a. Dierkunde: anatomie van de duif.
b. Erfelijkheidsleer en de vererving van de kleuren bij duiven
c. Voedingsleer.
d. Ziekteleer.
e. Organisatie, verenigingsleven en tentoonstellingswezen.
f . Algemene standaardbepalingen: vakuitdrukkingen, algemene richtlijnen.

Het laatste onderdeel staat vermeld in de “Nederlandse Sierduivenstandaard”.
Van de cursisten wordt verwacht dat zij het cursusboek en de algemene standaardbepalingen uit de NBS-standaard voor aanvang van de cursus bestudeerd hebben.
Ter afsluiting van de cursus wordt een klein proefexamen gehouden.

Data, lokatie en kosten van de opleiding zullen ter gelegener tijd bekend worden gemaakt.

Kandidaten dienen zich voor de gestelde datum aan te melden bij: de secretaris van de NBS, de heer Dennis Meesters, Aalmoezenier Verheggenstraat 16, 6221 TG Maastricht, email: secretaris@sierduif.nl

Het opleidingsboek is te bestellen bij de penningmeester van de NBS de heer J.D. van Doorn, Postbus 253 te 4330 AG Middelburg. De kosten bedragen € 20,00 plus € 7,50 verzendkosten.
Dit bedrag van ( € 27,50 ) over maken naar ING-bank nummer NL17 INGB 0000 4555 17 tnv Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen te Utrecht o.v.v. Opleidingsboek keurmeester.

De Sierduivenstandaard is te bestellen op de website van de NBS. (zie formulieren)

De kosten van de cursus dienen vooraf voldaan te worden op ING-bank nummer NL17 INGB 0000 4555 17 tnv Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen te Utrecht