De pr-commissie draagt de belangen van de sierduivensport naar buiten uit door middel van Tentoonstellingen en Beurzen in het hele land.
Ook verzorgt de PR commissie de digitale nieuwsbrief van de NBS. Zij proberen u hiermee op een gemakkelijke manier te informeren over zaken die voor u interessant of van belang kunnen zijn. Deze nieuwsbrief sluit aan bij het komend tentoonstellingsseizoen. Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief kunt u via pr@sierduif.nl