NBS en KLN hebben gezamenlijk het Facilitair Bureau (FB) opgericht als opvolger van de FK.

Informatie over het tentoonstellen van kleindieren die behoren tot de bonden KLN en NBS is voor iedereen toegankelijk en actueel.
Op deze pagina alle informatie met links naar documenten.

Het Facilitair Bureau bestaat uit:

Ambtelijk secretaris:
K.J. (Kees) Mollema
Meenteweg 39
9626 BD Schildwolde
Tel. 0598-422186
email: secretaris@fbzaken.nl

Tentoonstellingszaken:
W.A. (Wim) Poortinga
Burg. v.d. Borchstraat 41
7451 CG Holten.
Tel. 06 48138165
email: tt@fbzaken.nl

Financiële zaken:
Mw.H.R. (Hendrika) Adriaans-Bonder
Richellestraat 6
2381 CE Zoeterwoude
Tel. 071-5804383
e-mail: penningmeester@fbzaken.nl

Coördinatie gedelegeerden:
A. (Arie) Hagendoorn
Mr. de Grootstrjitte 4
9104 HN Damwâld
Tel. 0511-421961
e-mail: gedelegeerden@fbzaken.nl

Lijst van gedelegeerde.

Namen en adressen gedelegeerden

Rapport voor gedelegeerden

Gedelegeerden rapport

Declaratieformulier voor gedelegeerden

Declaratieformulier gedelegeerden

Tentoonstellingsaanvragen

Aanvragen voor een tentoonstelling kunt u doen met behulp van het: Aanvraagformulier voor tentoonstelling FB

Vul het digitaal in, sla een kopie op je eigen PC op en stuur de aanvraag per e-mail op naar de secretaris van je PA voor 1 november. Alle PA’en zullen dan per provincie een inventaris maken en deze beoordelen op haalbaarheid van de datums. De secretaris van de PA stuurt dan de aanvragen voor 15 november gezamenlijk op naar het FB tentoonstellingszaken, e-mailadres tt@fbzaken.nl
Voor de Sierduiven tentoonstellingen en speciaalclubtentoonstellingen geldt dat zij hun aanvraag rechtstreeks naar tt@fbzaken.nl kunnen opsturen.

Omdat het een heel werk is alles op tijd af te werken is het noodzakelijk alles op tijd in te sturen. Te laat insturen zal als gevolg hebben dat er  per aanvraag € 10 aan administratiekosten zullen worden gerekend.

In het menu onder Tentoonstellingen kunt u het rooster downloaden.

Ook vindt u daar de meest recente Almanak.

Keurmeesterslijsten

De keurmeesterslijsten zijn om privacy redenen niet voor iedereen toegankelijk. Via DigiKeur kunnen keurmeesterslijsten worden bekeken en keurmeesters vastgelegd. Bestuursleden van bonden, provinciale afdelingen, verenigingssecretarissen en keurmeesters kunnen toegang krijgen met een wachtwoord. Een wachtwoord kan per e-mail worden aangevraagd bij administratie@kleindiermagazine.nl.

U kunt hier Inloggen Digikeur

Documenten van Facilitair bureau