Aan alle leden  aangesloten bij de  NBS

In het afgelopen jaar is het idee ontstaan om de Open Keurdag te gaan combineren met het voorjaarsoverleg van de NBS.

De insteek om dit gezamenlijk te organiseren was onder andere het verminderen van de belasting op de agenda van bestuurders en keurmeesters, tevens kruisbestuiving door hogere opkomst/deelname aan NBS voorjaarsoverleg en vergroten belangstelling van niet-keurmeesters voor de activiteiten van de KV

Deze samenwerking tussen de Keurmeestersvereniging en het NBS bestuur  is nu concreet uitgewerkt en de dag gaat plaatsvinden op 18 februari a.s.

Het programma voor de dag ziet er  als volgt uit:

9.30 -11.30 overleg NBS

  • Evaluatie erecertificaten m.b.t het aantal te keuren duiven
  • Evaluatie toekenning hoofdereprijzen
  • Rol Speciaalclubs
  • Stand van zaken keurmeestersopleiding
  • Vogelgriep en duiven.

11.30-12.00 uur uitloop programma NBS
12.00 lunch
12.45 – 16.00 Open Keur(mid)dag.

Locatie: Pluimvee museum te Barneveld. Hessenweg 2A te Barneveld

De volgende rasbesprekingen  gaan op deze middag  plaatsvinden:

  • Steigerkropper door Peter v.d. Spek
  • Stettiner Tuimelaar door Aad Stout
  • Thuringer Ooievaar door Hans Schipper
  • Hagenaar door Hennie Schwarz

Aan het einde van dit programma biedt de KV u een hapje en een drankje aan.
Lunchbonnen a 12 euro verkrijgbaar aldaar.

In verband met de lunch willen wij u vragen zich aan te melden  bij de secretaris van de NBS op het mailadres : secretaris@sierduif.nl