Wellicht is onderstaand bericht van staatssecretaris Van Dam voor u op dit moment nog minder van toepassing, maar wij willen u hierbij toch informeren over de situatie rond de opgedoken vogelgriep en de genomen maatregelen zoals de ophokplicht voor duiven.
Aanzienlijk risico HPAI (H5N8) in Nederland (9-11-2016)

Staatssecretaris Van Dam meldde vandaag aan de Tweede Kamer dat er sprake is van een aanzienlijk hoger risico voor de Nederlandse pluimveesector door insleep van het hoog pathogene vogelgriepvirus H5N8. Om insleep op pluimveebedrijven te voorkomen, heeft hij een landelijke ophok- en afschermplicht ingesteld om zo het risico van insleep van vogelgriep vanuit de wilde watervogelpopulatie te beperken.
Dit is ook de minimale maatregel die aan hobbymatig gehouden hoenders, sier en watervogels en duiven wordt opgelegd. De regeling geeft namelijk aan dat houders van niet-commercieel gehouden gevogelte, behorende tot de hiervoor genoemde diergroepen, een passende maatregel treffen wanneer het gevogelte ten minste binnen een volière of gebouw gebracht en gehouden wordt.
Tevens rekening houdend met de toelichting, houdt dit nog geen verzamel of tentoonstellingsverbod in. Bij navraag bij de NVWA werd wel gesteld dat van tentoonstellingsorganisaties verwacht wordt dat de tentoonstellingsorganisaties passende maatregelen nemen zoals:
– Dierverzorgers en bezoeker informeren over de het risico op HPAI;
– Desinfectiematten bij de ingang;
– Tijdens inkooien een gezondheidscheck;
– Transport van dieren in transportkisten of dichte vervoermiddelen;
– Geen eenden in waterpartijen;
– Verklaring dat de vogels niet gehouden worden op het terrein van een commercieel pluimveebedrijf;
– Dekkende tracking en tracing, dus archivering adresgegevens inzenders op de show, registratie naam en adres van kopers van gekochte dieren;
– Extra aandacht om diefstal te voorkomen, zodat geen dieren missen. Zo is de tentoonstelling voor de NVWA een epidemiologische eenheid.

Kijk verder regelmatig op de websites van NBS en KLN en volg de media nauwlettend.