Zojuist ontvingen wij bericht van het ministerie dat zij de interpretatie van de NBS met betrekking tot de definitie van pluimvee onderschrijven.
Een regel uit hun bericht:
Verzamelen van pluimvee en watervogels is verboden. Pluimvee is in de gezondheid en welzijnswet voor dieren als volgt gedefinieerd: pluimvee: dieren zijnde hoenderachtigen, eenden of ganzen.
Hier vallen duiven dus niet onder.
Specifieke sierduivententoonstellingen kunnen dus gewoon doorgaan en op andere tentoonstellingen die doorgaan, mogen ook sierduiven worden ingezonden.