Het jaar 2020 nadert stilaan zijn einde en het is nu al, zo’n twee maande voor het einde daarvan, een jaar om nooit te vergeten. Het heeft vanaf het vroege voorjaar vooral in het teken van de corona-epidemie gestaan. De meeste voorjaarsdagen van speciaalclubs konden nog net doorgaan en ook de Voorjaarsdag van de NBS met daaraan gekoppeld de buitengewone ALV waarop over de toekenning van de bondsshow werd gestemd, ging nog door.

Daarna werd het vanaf half maart akelig stil in de liefhebberij en beperkte men zich tot de  eigen kweek maar verenigingsavonden, hokbezoeken en gezellige barbecues bij de club werden afgelast.

De NBS moest ook de ALV van juni uitstellen. Begin september dachten we nog dat we het ergste gehad hadden en dat we onze activiteiten weer konden oppakken. Vol goede moed prikten we voor onze uitgestelde ALV een datum in november. We konden voldoen aan alle toen geldende richtlijnen en adviezen. We waren er helemaal klaar voor.

Het virus gooide echter nogmaals roet in het eten. De oplopende besmettingen zorgden voor nieuwe maatregelen en het houden van een fysieke ALV in november bleek onmogelijk geworden.

Natuurlijk hebben we overwogen om via een digitale variant op afstand bij elkaar te komen. We hebben daar uitvoerig over gesproken maar we kwamen al snel tot de conclusie dat dit geen succes zou kunnen worden op grond van de volgende argumenten:

  • De stemming over de voorstellen zou niet uit de verf kunnen komen omdat de voorstellen slechts heel erg moeilijk toegelicht zouden kunnen worden waarbij ieder de gelegenheid zou hebben hierop te reageren en zijn stemgedrag te bepalen;
  • Daarnaast is een belangrijke functie van de ALV van de NBS het eren en waarderen van prijswinnaars en mensen met bijzondere verdiensten voor de sierduivenliefhebberij. De ontmoetingen met informatieve en verbindende aspecten die wij zo belangrijk vinden, zouden in een digitale setting onmogelijk zijn;
  • Deelname aan een digitale ALV zou hoogstwaarschijnlijk erg beperkt zijn, zo schatteen wij in waardoor de waarde van een ALV maar heel beperkt zou zijn.

Deze argumenten hebben ertoe geleid dat we besloten hebben om ook deze uitgestelde ALV af te gelasten.

Wanneer we onze ALV nu kunnen houden, durven we op dit moment nog niet te zeggen. We denken er voorzichtig aan om deze te koppelen aan de ochtend van de Voorjaarsdag van 2021 als deze tenminste in februari of maart wel door kan gaan. Het middaggedeelte kan dan weer door de Keurmeestersvereniging worden ingevuld zoals we dat al een aantal jaren gewoon zijn.

De secretarissen van verenigingen en andere belanghebbenden hebben ons Jaarboek van 2020 enkele weken geleden ontvangen. Dat we de agendapunten die daarin opgenomen zijn niet op korte termijn met elkaar kunnen bespreken, betekent niet dat u hierop niet kunt reageren. Mocht u daar behoefte aan hebben dan kunt u altijd contact met het bestuur opnemen.

Wij hopen erop dat we elkaar op de Voorjaarsdag kunnen treffen en dat we u dan weer voor de eerste keer na lange tijd kunnen begroeten.

We houden u op de hoogte!

Thom Laming