Neerdwarrelend stof?

Het was het begin van 2020 wel. Toen wij na onze voorjaarsdag van februari afscheid van elkaar namen, waren we in de veronderstelling elkaar op onze ALV in juni weer te zullen treffen. We konden toen niet vermoeden dat slechts enkele weken later het land en daarmee ook onze liefhebberij er totaal anders uit zou zien.

De Corona-crisis of zo u wilt de Covid-19, heeft ook in onze hobby zijn weerslag gehad. Gelukkig zijn er op dit moment bij ons geen gevallen bekend van aan deze ziekte overleden sierduivenliefhebbers. Laten we hopen dat dat ook zo is. Wel zagen we grote verschillen in ons land voor wat betreft de besmettingen en wellicht daarom ook, grote verschillen in de inschatting en beleving ervan.

Voor sommigen had het tot gevolg dat men onmiddellijk met de fok is gestopt omdat men na korte tijd al vermoedde dat het tentoonstellen van de dieren een lastig verhaal zou kunnen worden. Daarnaast moest men voor zichzelf ook vaststellen tot de risicogroepen te behoren waardoor de contacten in verenigingsverband en/of shows ook beperkt zouden moeten blijven. Anderen daarentegen hadden een fokseizoen dat volledig aan de verwachtingen voldeed en kijken uit naar de komende shows.

Daar wringt voor veel organisaties de schoen. Hoe te voldoen aan de richtlijnen van overheid en RIVM als die regelmatig veranderen en waarbij men enkele maanden tevoren besluiten moet nemen over het al dan niet doorgaan van de show of bijeenkomst? Dat wordt een nog groter probleem als er contractuele afspraken met derden gemaakt moeten worden. En, wat te denken van al die vrijwilligers die ook voor zichzelf moeten beslissen of het voor hen verantwoord is om medewerking te verlenen zeker als het om opbouw, assistentie tijdens de show of afbouw gaat. En niet onbelangrijk: wat doet de inzender?

Kortom, vraagstukken die menig tentoonstellingsbestuur hoofdbrekens kosten.

Er is gelukkig een positieve ontwikkeling gaande. Als de trend zich doorzet en er gebeuren geen gekke dingen, dan kan een en ander wellicht alsnog meevallen en kunnen shows, zeker als ze wat later in het seizoen gepland zijn, toch doorgaan maar het risico van een tweede golf met weer aangescherpte maatregelen blijft voorlopig.

Het NBS-bestuur wenst alle verenigingen en organisaties veel wijsheid en creativiteit toe.

Voor dit moment lijkt het stof wat neergedwarreld. Laten we hopen dat het voldoende regent om het aan de grond te houden. Misschien kunnen we elkaar later in dit jaar toch her en der weer ontmoeten.

Thom Laming