Vogelgriep

Dat was weer schrikken enkele weken geleden toen we geconfronteerd werden met de uitbraken van vogelgriep en de gevolgen daarvan. Vooral voor al die mensen die maanden lang gewerkt hebben om weer een mooie show neer te zetten, was het zuur te moeten aanvaarden dat hun show niet kon doorgaan. Enkele shows waren juist begonnen toen het tentoonstellingsverbod afgekondigd werd. Verschillende liefhebbers hielden al rekening met het gegeven dat ze hun duiven niet meer zouden terugzien omdat de dieren in de tentoonstellingsruimte geruimd zouden moeten worden. Gelukkig is het zover niet gekomen.

Maar tentoonstellingsorganisaties zijn wel zwaar getroffen. Het afgelasten van een show is iets wat je niet wilt. Kosten zijn gemaakt en de inzenders rekenen op je. Het was echter onvermijdelijk. Zoiets vraagt dan ook veerkracht van alle betrokkenen. Ik ben er van overtuigd dat besturen en medewerkers van shows die veerkracht zullen kunnen opbrengen en dat ze met dit lastige besluit goodwill bij hun inzenders hebben verworven zodat die hen volgend jaar zeker niet in de steek zullen laten.

Ook zijn een groot aantal provinciale kampioenschappen van de NBS door het tentoonstellingsverbod getroffen. Het NBS-bestuur heeft daarom besloten om op die tentoonstellingen waar het provinciaal kampioenschap dit jaar niet heeft kunnen doorgaan, en waar volgend jaar datzelfde kampioenschap weer wordt ondergebracht, komend seizoen dubbele ere-certificaten ter beschikking te stellen. Het zal een stimulans zijn om dan zeker daar in te zenden.

Sociale media worden steeds belangrijker en hebben een grote rol gespeeld tijdens deze laatste uitbraak. Iedereen kan via diverse sites en applicaties per minuut op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Journaals, nieuwsrubrieken en kranten zorgen dan voor de benodigde aanvullende informatie. Omdat wij niets konden toevoegen aan de snelheid van de verschillende media, heeft de NBS besloten om niet steeds berichten rond te sturen die toch maar weinig nieuws konden bevatten maar op de NBS-site naar de site van de overheid te verwijzen.

Het tentoonstellingsseizoen is nog niet verloren. De belangrijkste show van het jaar, onze bondsshow, ligt nog voor ons en die gaat, uiteraard behoudens nieuwe uitbraken, zeker door. Onze duiven zijn in conditie en niet tentoonstellingsmoe. Alle reden dus om nu zeker in te zenden. Het kan nog tot het nieuwe jaar begint. Ik nodig u allen uit om deel te nemen. Laten we proberen het mooie resultaat van vorig jaar minimaal te evenaren!

Ik wens u allen hele mooie feestdagen en een gezond en gelukkig 2015 toe.

Thom Laming