Sonderen

De voorjaarsdag van de NBS samen met de Keurmeestersvereniging ligt weer achter ons en kunnen we zonder enig voorbehoud een zeer geslaagde dag noemen. Een opkomst van bijna 80 mensen geeft aan dat het wel en wee van de sierduivenliefhebberij veel verenigingen, hun bestuurders en veel geïnteresseerde liefhebbers aan het hart gaat.

Het is precies wat het bestuur van de NBS voorstaat: het zoveel mogelijk betrekken van haar liefhebbers bij de weg die we als organisatie gaan. Een meningsvormende bijeenkomst, gevolgd door een interessant en inhoudelijk sterk programma is daarvoor een goed instrument zo bleek ook op 16 februari maar weer eens.

In het ochtendgedeelte werden met name de voorstellen voor de ALV die vanuit bestuur en verenigingen ingediend waren, aan een grondige analyse onderworpen. Dat zorgde ervoor dat het ene voorstel eigenlijk niet nodig was om als voorstel op de ALV in te dienen en dat een ander voorstel  toelichting en verduidelijking behoefde. De verenigingen kennen de voorstellen nu al en hebben dus meer dan in voorgaande jaren de tijd en de gelegenheid om elk voorstel op zijn meerwaarde bij de eigen achterban te besproken. Getuige de reacties op 16 februari zullen zij daar zeker gebruik van gaan maken en dat is ook precies te bedoeling.

Peilen van meningen, uitleggen, aanpassen en preciseren van  voornemens blijkt een prima manier om met elkaar in gesprek te gaan. Het NBS-bestuur kijkt met grote voldoening terug op een voorjaarsdag die in goede harmonie en met respect voor elkaar is verlopen. Sonderen en daarna besluiten. Wij kijken uit naar onze Algemene Leden Vergadering op 22 juni in Barneveld.

Thom Laming