Zomerreces?

Nadat we de Algemene Ledenvergadering hebben gehad, lijkt de liefhebberij elk jaar voor enkele maanden in een zomerrecesperiode terecht te komen. De fokkers trekken zich terug op het eigen hok en gaan de selectie en het zoetjesaan opfokken van de toekomstige kampioenen in enige afzondering ter hand nemen. De collega’s zien wel wat we gefokt hebben op de jongdierendagen in september.
Voor het NBS-bestuur ligt het vaak toch wat anders, zo ook dit jaar weer. De speerpunten voor het komend jaar moeten worden geformuleerd, de bestuursvergaderingen gepland en we zijn continu op zoek naar mogelijkheden om onze slagkracht te vergroten. Dat vraagt bezoekjes en gesprekken.
Daarnaast hebben we dit jaar een aantal zaken die deels in de zomer afgerond moeten worden:
Op de eerste plaats staat de NBS op maandag 6 augustus op de Landbouwdag in Opmeer NH. Dit is een evenement dat elk jaar veel bezoekers trekt en dat lang niet alleen landbouwdieren en landbouwwerktuigen showt. Het is een gebeurtenis die veel breder is. De PR-club van de NBS denkt dat dit een van de plaatsen is om de buitenstaander kennis van onze liefhebberij te laten nemen. De NBS ondersteunt deze gedachte van harte en heeft dan ook haar best gedaan door mensen en clubs te faciliteren om aan deze dag deel te nemen door verschillende belanghebbenden. Rest er eigenlijk alleen nog de morele ondersteuning van onze eigen leden aan de medewerkers van de PR-club. Opmeer is zeer de moeite waard om een dagje met je familie naar toe te gaan. Ik beveel het van harte aan. Zoek maar eens op internet wat er allemaal te zien en te doen valt!

Het tweede aspect van deze zomer is de inschrijving voor de Europashow van 9 t/m 11 november in Herning, Denemarken. Het zit natuurlijk nog in niemands hoofd maar er moet al ingeschreven worden vóór 24 augustus. Dat lijkt nog ver maar u gaat nog op vakantie. Kijk alvast even naar de dieren die u mee wilt geven.
De NBS verzorgt het vervoer van de dieren naar Herning en, indien gewenst ook terug. Wij begrijpen dat niet ieder deze show gaat bezoeken en aan deze inzenders bieden we de service aan om de dieren ook weer mee terug te nemen.
Omdat de NBS ook de vogels van de NBvV meeneemt, zijn op maandag 5 november een aantal inleverplaatsen: het kan bij mij tot 12.00u.  thuis in Gilze, het kan voor de mensen uit Zeeland tussen 12.00 en 14.00u.bij het hoofdkantoor van de NBvV in Bergen op Zoom, in Drunen tussen 13.00u en 15.00u, in Ede tot 19.00u en in Apeldoorn duivencentrum tussen 16.00u en 20.00u.
Apeldoorn zal de laatste inleverplaats zijn en daar zal ook een dierenarts aanwezig zijn die uw dieren aan een laatste gezondheidscontrole onderwerpt en de door uzelf ingevulde Eigen Gezondheidsverklaring van een officieel stempel voorziet. De verklaring voor het enten tegen paramixo, heeft u natuurlijk dan al bijgevoegd.
Met iedere inzender die zich gemeld heeft, nemen we ruimschoots tevoren contact op om zo de voor hem/haar best mogelijke oplossing te vinden.

Als laatste zijn we in de zomer ook bezig met het onderwerp waar we vorig jaar een aanvang mee hebben genomen: hoe de individuele liefhebber meer bij de bond te betrekken. In de voorafgaande weken zijn we met de commissie bij elkaar geweest en daar zijn een aantal voorstellen geopperd die tijdens de zomer nader worden uitgewerkt. Een en ander zal betrekking hebben op de invloed die de Voorjaarsdag op het beleid van de NBS zal hebben, maar ook de stemprocedure op de ALV is onderwerp van gesprek. Vanaf medio september hopen we u daar nader over te kunnen informeren.

U ziet het: de zomer is er, daar is er geen twijfel over. Of daar het woord reces aan vastgeplakt mag worden, is wat mij de vraag.

Ik wens u allen een goede zomer toe!

Thom Laming