De Algemene Ledenvergadering: democratie van de NBS

Op zaterdag 13 juni zien we elkaar allemaal weer op onze Algemene Ledenvergadering in Voorthuizen. Iedere fokkerskaarthouder is daar van harte welkom en kan meepraten over het wel en wee van de NBS. De afgevaardigden van de verenigingen gaan daar stemmen over de ingebrachte bestuurs- en verenigingsvoorstellen. Het aantal fokkersnummers van hun vereniging bepaalt het aantal stemmen dat zij mogen uitbrengen. Goede besluiten van deze jaarvergadering staan ten dienste van onze liefhebberij en zorgen ervoor dat meer fokkers tevreden zijn en zich thuis voelen bij onze organisatie. Daarom is een goede voorbereiding in de vereniging van zo’n groot belang. Doe daar mee, luister naar argumenten van anderen want samen weet je meer dan alleen en maak een zorgvuldige afweging. In de eigen vereniging kunnen in alle rust de voorstellen met elkaar op een laagdrempelig, veilig niveau besproken worden en argumenten uitgewisseld worden hetgeen kan leiden tot een verenigingsstandpunt wat op de ALV kan worden ingebracht. Daar worden dan de knopen doorgehakt. Afgevaardigden hebben dan ook een belangrijke en verantwoordelijke taak. Verenigingen moeten dan ook niet lichtzinnig hun afgevaardigde benoemen. Op hem of haar rust de belangrijke taak om de aangehoorde argumenten te wegen en een stem uit te brengen. Lastig en misschien zwaar, maar de mogelijkheid tot inspraak en invloed is wel de kracht van de NBS. Laat uw kans op meepraten en meebeslissen dan ook niet verloren gaan door niet op de ALV aanwezig te zijn.
Besluiten worden op de ALV genomen nadat iedereen de gelegenheid heeft gehad om eer het zijne of hare van te zeggen. Democratie kan nauwelijks zuiverder en het belang, maar ook de gezelligheid van de ALV, maakt de NBS onder meer zo leuk!

Wij begroeten u graag allen op 13 juni a.s. in Voorthuizen

Thom Laming