U komt toch ook?

De NBS is onafgebroken bezig om zich te verbeteren. Wij willen graag aansluiten bij de nieuwste ontwikkelingen en inzichten en daar hebben wij de hulp van onze sierduivenfokkers hard bij nodig. Deze maand hebben we met onze vernieuwde website een nieuwe stap gezet die mede is ingegeven door de opmerkingen van u allen. Wij hopen dat u de informatie die u zoekt, na een korte periode van gewenning, snel zult vinden. Deze website is mede bedoeld om op de toekomst voorbereid te zijn. Wierd de Boer werkt hard aan het opzetten van een systeem waarbij het op termijn zal mogelijk zal zijn voor verenigingen en speciaalclubs om hun informatie zelf en direct op de site te zetten. Daarmee vergroten zij de bereikbaarheid van hun site voor geïnteresseerde liefhebbers. Op wat langere termijn moet de site ook voor de individuele fokker een rol kunnen gaan spelen waarop hij zijn of haar mening tot uiting kan brengen bij bijvoorbeeld stemmingen of ledenraadplegingen. Wij zien de website als de plaats bij uitstek waar we communiceren met onze achterban. Via Facebook en onze Nieuwsbrief wordt u dan attent gemaakt op berichten op de site.

Het eerstvolgende moment waarop u uw inbreng bij de NBS kunt laten horen is op onze voorjaarsbijeenkomst van 18 februari a.s. in het Pluimveemuseum in Barneveld. Deze bijeenkomst in de ochtend is gekoppeld aan de Open Keurdag van de Keurmeestersvereniging. Het NBS-bestuur wil hierbij graag al onze liefhebbers voor deze bijeenkomst uitnodigen.

Tijdens de ochtendbijeenkomst worden de actuele zaken besproken die eventueel kunnen uitmonden in voorstellen van NBS-bestuur, verenigingen of speciaalclubs op de Algemene Leden Vergadering van de NBS op 10 juni a.s.

Onderwerpen die het NBS-bestuur in ieder geval aan de orde wil stellen zijn:

  • Evaluatie erecertificaten m.b.t. het aantal te keuren dieren;
  • Evaluatie verschillende wijzen van toekenning hoofdereprijzen;
  • Rol van de speciaalclubs en hoe die te versterken;
  • Ziektes en sierduiven.

Naast deze onderwerpen is er ruimschoots gelegenheid voor onderwerpen die bij de aanwezigen leven. Door deze hier aan de orde te stellen, kunnen we komen tot een gezamenlijk  standpunt en misschien een manier van aanpak of een voorstel voor de ALV.

Na de lunch, waarvoor ter plaatse lunchbonnen aangeschaft kunnen worden, worden door specialistische keurmeesters de volgende rassen besproken:

  • Steigerkropper door Peter van der Spek
  • Stettiner tuimelaar door Aad Stout
  • Thüringer Ooievaar door Hans Schipper
  • Hagenaar door Hennie Schwarz

Door het bijwonen van zo ’n rasbespreking krijgt men een kijkje in de keuken van de keurmeester. Waar let hij op, wat zijn de belangrijkste gronden voor een oordeel en hoe komt hij tot predicaat?

Graag bevelen wij u aan om deze “Dag van de Sierduif” te komen bezoeken. U kunt uw mening kwijt en wellicht ook nog wat leren over duiven!

U komt toch ook?

Thom Laming