Enten?

Een vraag die elk jaar aan het einde van het fokseizoen en aan het begin van het tentoonstellingsseizoen weer op komt. Voor degenen die op een buitenlandse show willen exposeren is die vraag snel beantwoord. Overal in Europa wordt een entverklaring tegen het paramixovirus geëist. Voor hen is er dus geen keuze. Wel is er natuurlijk de keuze om alleen de showdieren te laten enten en de anderen niet.Voor liefhebbers die alleen in Nederland exposeren, of misschien wel helemaal niet, is de vraag om wel of niet te enten heel wat moeilijker te beantwoorden. De noodzaak ervan is moeilijk aan te tonen. Er is in Nederland geen verplichting, er is zelfs geen meldingsplicht voor de ziekte. Een grote uitbraak van paramixo is de laatste jaren niet voorgekomen, ook niet na een tentoonstelling. Het is dus lastig om ook in Nederland, in navolging van de ons omringende landen, een entverplichting in te stellen. Slachtoffer worden van een uitbraak, die altijd mogelijk blijft, kan echter het voortbestaan van een gehele stam in gevaar brengen. Het sluipende gevaar van een uitbraak is altijd aanwezig in deze tijd van het jaar waarin veel dieren van eigenaar veranderen en eist direct slachtoffers. Voordat men de ziekte dan onder controle heeft, kan er veel kwaad zijn aangericht.
Kijk in dit verband maar naar de gevolgen van het RHD2 bij onze konijnenvrienden. Zij zijn niet voor niets overgegaan tot het verplicht enten als je wilt exposeren.
Natuurlijk zijn er meerdere opties. Je kunt in ieder geval de jonge dieren laten enten. Zij zijn immers het meest kwetsbaar. Dan zou je ook nog de dieren van vorig jaar kunnen laten enten en de oudere dieren niet waarbij je dan hoopt dat die voldoende weerstand hebben opgebouwd. Uiteraard is het verstandig om aangeschafte dieren goed in de gaten te houden en bij twijfel ook te enten.
Het bestuur van de NBS heeft naar aanleiding van de RHD uitbraak het nut en de noodzaak van enten tegen paramixo tegen het licht gehouden en ziet op dit moment geen noodzaak om voor de Nederlandse tentoonstellingen tot een entverplichting over te gaan. Wel onderschrijft het NBS-bestuur het nut van enten om mogelijk verlies van dieren te voorkomen. Het is aan de liefhebber zelf om te bepalen of hij zijn hele dierenbestand laat enten, een deel daarvan of het risico van verlies neemt door ervoor te kiezen niet te enten.
Ik wens u heel veel wijsheid bij dit besluit.

Thom Laming