Terugblik

Het kan geen kwaad om aan het eind van het jaar even stil te staan bij het afgelopen jaar. Dat geldt uiteraard ook voor een organisatie als de NBS. Wat hebben we aangepakt, wat is er terecht gekomen van onze plannen en voornemens, wat is fout gegaan en hoe moeten we het komend jaar in gaan?

Terugkijkend op 2017 moeten we constateren dat de vogelgriep, hoewel de duiven van de consequenties daarvan verschoond zijn gebleven, een grote impact op ons verenigingsleven heeft gehad. Helaas worden we er deze dagen weer mee geconfronteerd. Mede door deze ontwikkelingen zijn we nog verder op de noodzaak van samenwerking met gelijkgestemde organisaties gedrukt. Mede op initiatief van de NBS hebben we een werkgroep in het leven geroepen van NBS, NBvV, KLN, Aviornis en NPO die als naam gekozen heeft Ornithologische werkgroep Nederland. Gezamenlijk onderhouden we de contacten met het ministerie waarbij we elkaar ondersteunen en aanvullen.

De NBS heeft het afgelopen jaar ingezet op aanpassing van haar organisatie aan de huidige wensen van de leden. We hebben ons voorjaarsoverleg aantrekkelijker gemaakt voor liefhebbers om te bezoeken en we hebben op onze ALV nagedacht over onze toekomst. Dit heeft ertoe geleid dat we een tweetal werkgroepen hebben samengesteld. Eentje voor een kritische beschouwing van de statuten en huishoudelijk reglement en een om ideeën te ontwikkelen om te komen tot een Dag van de Sierduif. Begin 2018 hopen we de eerste resultaten te mogen ontvangen waarna we met zijn allen de volgende stappen kunnen gaan zetten.

De meest in het oog springende gebeurtenis waar de NBS mee te maken heeft gehad, is natuurlijk het wegvallen van de Championshow waar we de bondsshow hadden ondergebracht. We hebben diverse mogelijkheden onderzocht maar aan alle opties bleken onoverkomelijke nadelen te kleven. Gelukkig hebben we uiteindelijk een oplossing voor dit jaar gevonden in Boskoop. Wij hopen dat veel liefhebbers enkele van hun dieren hier zullen inzenden.

Namens het bestuur van de NBS wil ik u allen graag mooie kerstdagen toewensen en een

Heel goed 2018.

Thom Laming