En weer snel verder

Van 15 tot en met 17 september heeft de NBS voor de Entente Européenne het internationaal congres voor sierduivenkeurmeesters georganiseerd. Niet minder dan 76 keurmeesters uit 17 bij de Entente aangesloten landen hebben aan dit congres deelgenomen. Tegelijkertijd werd ook voor de hoenderkeurmeesters door KLN georganiseerd. De totale organisatie was door NBS en KLN in eendrachtige samenwerking uitgevoerd. Het is bijzonder veel werk geweest maar het resultaat mocht er zijn. Alle deelnemers konden de presentaties die door rasspecialisten in het Duits werden gehouden volgen in een map in hun voorkeurstaal. Het vertalen van de presentaties in Duits, Frans en Engels heeft zijn vruchten afgeworpen en we kregen veel complimenten voor voorbereiding, organisatie en uitvoering.

Tijdens dit congres kregen maar liefst zes Nederlandse keurmeesters de Europa-badge voor keurmeesters uit handen van de voorzitter van de afdeling duiven van de Entente, August Heftberger, uitgereikt. Hiermee zijn zij officieel Europees keurmeester en kunnen zij bij voorkeur ingezet worden op Europashows en rasgebonden Europashows.

De NBS heeft zich in dit weekend uitstekend gepresenteerd aan de Entente Européenne en haar keurmeesters.

Na even op adem te zijn gekomen, kunnen we ons nu weer gaan richten op de zaken van het komend seizoen. In onze ALV van juni hebben we afgesproken dat we kritisch naar onze statuten gaan kijken en deze waar nodig zullen aanpassen. Een van de aspecten daarbij vormt de stemprocedure op de ALV. Hiervoor hebben we enkele mensen nodig die met kennis van zaken en veel wijsheid dit dossier eens van een advies willen gaan voorzien. Ik hoop dat mensen die menen hier een bijdrage aan te kunnen leveren, zich bij mij willen melden.

Daarnaast is het ons doel om de liefhebberij van duiven nog meer onder de aandacht te gaan brengen door onze evenementen aantrekkelijker te maken. Het idee van “Dag van de Sierduif” waar misschien de ALV een onderdeel van kan zijn, leeft binnen het NBS-bestuur en ook daarvoor wordt een werkgroepje ingericht. Verschillende mensen hebben hun medewerking hier al voor toegezegd.

En dan hebben we natuurlijk weer onze bondsshow. Diverse geruchten doen hierover de ronde. De meeste hiervan zijn op interpretaties gestoeld. Het is daarom misschien goed om even in te gaan op de stand van zaken voor zover die de bondsbelangen betreffen. Het is waar dat er veranderingen in de organisatie van de Championshow hebben plaatsgevonden. De organisatie van de Championshow is echter nog steeds een samenwerkingsverband tussen Avicultura en Ornithophilia. De NBS heeft haar bondsshow ondergebracht bij Avicultura die deze binnen de Championshow mede organiseert. Daar is niets in veranderd.

Zoals elke ander showorganisatie is de Championshow op dit moment bezig deze tentoonstelling te organiseren. Dat geeft ook hier, net zoals bij elke show, puzzelwerk in de praktische uitvoering. Wij als liefhebbers hoeven voorlopig dus niets anders te doen dan te wachten op het vraagprogramma. Daar wordt hard aan gewerkt en ik heb er alle vertrouwen in dat er in januari weer een bondsshow staat die klinkt als een klok.

Thom Laming