Meedoen met zijn allen

Er zijn dezer dagen voordat het tentoonstellingsseizoen echt gaat beginnen nog twee zaken waar we met elkaar nog enige aandacht aan moeten schenken en waar we, indien mogelijk,  ook een steentje aan moeten bijdragen.

Daar is op de eerste plaats de Landelijke jeugdshow Laren (Gld) op 18 september 2021.

Deze tentoonstelling is de landelijke bondsshow van KLN en NBS uitsluitend voor jeugdleden. Dat betekent in concurrentie met alle jeugdleden uit geheel Nederland. Een tentoonstelling van één dag hetgeen ervoor zorgt dat je ’s avonds met je dieren weer thuis bent en kunt nagenieten van het behaalde succes. Je hebt dan andere jeugdleden ontmoet, misschien nieuwe vriendschappen opgedaan en een heel leuke dag gehad. Daarnaast zijn je dieren door een gerenommeerde keurmeesters van een oordeel voorzien, zodat je verder kunt met je liefhebberij.

Zoals elk jaar heeft de jeugdshow in Laren een thema.  Dit jaar is dat thema: “Wij vieren feest”. Een toepasselijk thema want dit is de 45e editie van de Jeugdshow Laren. Dat betekent allerlei festiviteiten op 18 september. Die festiviteiten zijn echt op de jeugd toegespitst. Dat kan ook bijna niet anders want het bestuur van de Jeugdshow bestaat uit de jeugd zelf!  Wat dacht je bijvoorbeeld van een jeugd-eierkeuring onder leiding van een bevoegd eierkeurmeester? Mis het dan ook niet. Inschrijven kan nog tot 26 augustus.

 Op de tweede plaats wil ik nog eens uw aandacht vragen voor het Burgerinitiatief van KNV Ornithophilia. Zoals we allen inmiddels wel weten is in de Wet Dieren aangenomen dat ieder gehouden dier natuurlijk gedrag moet kunnen vertonen en gaat uit van de intrinsieke waarde van het dier. Daar staan wij allen natuurlijk achter maar helaas is er in deze wet geen rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde van onze dierenliefhebberij en de maatschappelijke status ervan waardoor onze liefhebberij, maar ook eeuwenoude rassen in stand gehouden kunnen worden. Door rigide uitvoering van deze wet kan onze liefhebberij dan ook nodeloos onder druk komen te staan.

Daarom is het van groot belang dat zoveel mogelijk liefhebbers dit burgerinitiatief steunen.

Dat kan door het formulier hiervoor te ondertekenen en op te sturen naar de secretaris van Ornithophilia. Dat kan ook digitaal. U vindt dit formulier hier vinden en ook op de site van Ornithophilia. Het zou fijn zijn als u niet alleen zelf dit formulier ondertekent maar ook dierenliefhebbers in uw omgeving stimuleert om te ondertekenen. De wet dieren is immers van invloed op alle dierenliefhebbers. Hoe meer mensen ondertekenen, hoe meer invloed een petitie immers heeft!

Thom Laming