ALV en AVG

Twee afkortingen waar elke sierduivenliefhebber via zijn of haar vereniging de komende tijd mee te maken krijgt.

Laten we maar beginnen met het belang van de ALV die op zaterdag 9 juni in Voorthuizen zal worden gehouden. Iedere liefhebber is daar van harte welkom maar voor elke vereniging mag maar één persoon stemmen. De beschrijvingsbrief is naar u onderweg en zal in de loop van de volgende week bij de secretarissen op de deurmat vallen. Er zijn weer enkele voorstellen ingediend die belangrijk zijn voor de koers van de NBS in de komende jaren en er zal een definitief besluit genomen worden over de toewijzing van de bondsshow voor het tentoonstellingsseizoen 2018 – 2019. De Koninklijke vereniging Avicultura zal een presentatie houden waarin ze aangeven wat ze allemaal willen doen om de bondsshow toegewezen te krijgen en hoe daar dan een groot succes van te maken. Na de lunch zal de Speciaalclub voor Iberische Sierduivenrassen (SIS) het middagprogramma voor haar rekening nemen. Zij zullen ons laten zien op welke manier haar leden de liefhebberij vorm geven en beleven.

De Algemene Leden Vergadering van de NBS is dus niet alleen heel belangrijk voor ons allen maar ook van groot belang. Wij hopen dan ook dat iedere vereniging zich zal laten afvaardigen. De nieuwsbrief met agenda, bestuurs- en verenigingsvoorstellen wordt zo snel mogelijk aan iedere abonnee toegezonden.

De tweede afkorting waar we binnenkort mee te maken krijgen is de AVG. Deze nieuwe privacywet ofwel Algemene Verordening Gegevensbescherming gaat in op 25 mei a.s. Vanaf dat moment moet elke vereniging voldoen aan een aantal voorwaarden voor het beheer van gegevens over haar leden en de wijze waarop wie, waar en hoe daarover communiceert. Elk lid moet daarvoor expliciet toestemming aan zijn of haar vereniging verleden. Elke vereniging is zelf verantwoordelijk voor haar eigen leden.

De NBS is al enige maanden bezig met het opstellen van een protocol dat door elke vereniging of speciaalclub hiervoor gebruikt kan worden. Omdat we een groot aantal verenigingen hebben dat zowel bij de NBS als bij KLN is aangesloten, proberen we tot een gezamenlijke aanpak te komen. Daarvoor hebben we externe deskundigheid aangetrokken. Helaas zijn we niet in staat om de benodigde informatie al bij de beschrijvingsbrief voor de ALV in te sluiten. Dat duurt iets langer. We doen het liever goed dan  dat we later moeten corrigeren. We zullen u via de site en eventueel de nieuwsbrief op de hoogte houden.

Thom Laming