De speciaalclub

Op 15 oktober hadden we een bijeenkomst voor de speciaalclubs waarvoor we hen allen hadden uitgenodigd. Het NBS-bestuur is overtuigd van het belang van de speciaalclub als bron voor onze liefhebberij maar deze belangrijke functie speelt zich haast in het verborgene af. Het NBS-bestuur wilde daarom graag weten hoe de speciaalclubs de contacten met de bond ervaart en waar mogelijk iets verbeterd zou kunnen worden. Gelukkig had een groot aantal speciaalclubs aan deze uitnodiging gehoor gegeven.

Een van de gespreksonderwerpen ging over dierenwelzijn en de rol van de speciaalclub daarin. De speciaalclub is verantwoordelijk voor het ras of de rassen die zij behartigt en dat betekent ook dat zij verantwoordelijk is voor de stand van het ras en voor de richting die men met het ras uit wil. Dat betekent ook dat de speciaalclub alert moet zijn op het aspect dierenwelzijn en sommige extremen binnen het ras moet tegengaan en naar maatschappelijk aanvaardbare normen moet begeleiden. Het is een belangrijke rol die binnen een enkele speciaalclub ongetwijfeld tot flinke discussies zal leiden maar het is een weg die we met elkaar moeten bewandelen.

De NBS zal daarbij vooral ondersteunend zijn. Pas in uiterste noodzaak zal het bestuur van de NBS door middel van de standaardcommissie sturende invloed op de verschijningsvorm van een ras uitoefenen. De speciaalcubs en hun leden zijn verstandig genoeg om in te spelen op realiteit en wettelijke verordeningen.

Concreet is afgesproken dat we de speciaalclubs voortaan periodiek op de hoogte zullen houden van ontwikkelingen op het gebied van dierenwelzijn. We zullen hen hiervoor minimaal een keer per jaar uitnodigen om zoals deze avond met elkaar van gedachten te wisselen over dit onderwerp.

Met elkaar hebben we ook vastgesteld dat de speciaalclub een grote rol heeft in de promotie van het ras en daarmee ook voor de totale liefhebberij.

Dat dit loont bewijst de SIS, de Speciaalclub voor Iberische Sierduivenrassen. Zij bestaan dit jaar 30 jaar en hebben ongeveer driehonderd leden. Alleen al dit jaar zijn er tot mei 20 nieuwe leden bij gekomen.

Het komt hen echter ook niet aanwaaien maar is ongetwijfeld een gevolg van hun enorme inzet op shows en plaatsen waar promotie voor de duivenliefhebberij gemaakt kan worden. Daarnaast hebben zij voor hun leden een aantrekkelijk programma dat eruit bestaat dat ze meerdere momenten per jaar hebben waarop men elkaar kan ontmoeten.

Wellicht liggen hier mogelijkheden voor meerdere speciaalclubs. Zij kunnen bij uitstek uitdragen hoe mooi het houden van duiven is en wat het je allemaal kan brengen. Dan wordt de speciaalclub nog meer de echte basis van onze liefhebberij!

Thom Laming