Onze Algemene Leden Vergadering

Zaterdag a.s. is het weer zo ver. De Algemene Ledenvergadering van de NBS zal dan weer plaatsvinden, dit keer in Barneveld in de Veluwehal.
Het is de laatste keer dat we elkaar treffen voordat we ons voor een korte tijd in onze hokken gaan terugtrekken om ons uitsluitend met de fok bezig te houden en ons voor te bereiden op de jongdierendagen van de eigen vereniging en het komende tentoonstellingsseizoen.

Het is ook de laatste gelegenheid van het jaar om mee te praten over de NBS en de koers die zij moet varen. De ALV is het moment waarop het bestuur verantwoording moet afleggen, maar ook kunnen, eigenlijk moeten, de leden daar aangeven in welke richting de sireduivenliefhebberij zich moet ontwikkelen.
De ter tafel liggende voorstellen geven inzicht in de koers die we voorstaan maar deze voorstellen worden daar bediscussieerd en van argumenten voorzien. Binnen uw eigen vereniging heeft een dergelijke afweging al plaatsgevonden. Op grond van al deze bijdragen komt u tot uw stembepaling en daarmee draagt u bij aan een stabiele organisatie die het vertrouwen van haar achterban heeft.

Naast de voorliggende voorstellen blijft er voldoende gelegenheid om zaken aan te geven waarvan u vindt dat ze aan de orde dienen te komen. Hoewel daar niet altijd direct een standpunt over kan worden ingenomen, dragen deze bij aan de richting van de NBS in de toekomst. De afgelopen jaren hebben we regelmatig gezien dat bijdragen uit de ALV geleid hebben tot het instellen van een werkgroep of commissie die het jaar daarna met goed afgewogen voorstellen kon komen.

Eigenlijk is de ALV dus een bijeenkomst waar geen enkele vereniging mag ontbreken maar waar u als individuele sierduivenliefhebber ook van harte welkom bent.

Ik zie u graag komende zaterdag 10 juni om 10.30u in de Veluwehal in Barneveld.

Thom Laming