Zijn we er bijna?

Op een heleboel simpele vragen is helaas geen simpel antwoord mogelijk. Dat geldt ook voor deze vraag als we die in het kader van de mogelijkheden voor onze liefhebberij plaatsen in verband met het corona-virus.

Waar we op hopen, is dat we het ergste achter de rug hebben en dat er vanaf deze zomer weer meer mogelijk zal zijn. Wat we weten, is dat veel afhangt van afvlakkende of oplaaiende besmettingen en de maatregelen die naar aanleiding daarvan getroffen zullen worden.

Voor onze sierduivenliefhebberij ziet het er nu naar uit dat we dit voorjaar onze hobby vooral in ons eigen hok moeten beoefenen. Dat is uiteraard geen straf want er is niets mooiers dan het kweken met de eigen dieren en die topper proberen te fokken waar de collega’s het komend tentoonstellingsseizoen versteld van zullen staan.

Het betekent wel dat in bijna alle gevallen ook dit voorjaar er nog geen of maar weinig speciaalclubdagen en verenigingsavonden zullen plaatsvinden. Dat is een groot gemis maar als we in de loop van de zomer weer bij elkaar kunnen komen, eventueel met inachtneming van specifieke maatregelen, dan kunnen we de schade weer snel inhalen en zal het plezier van elkaar weer kunnen ontmoeten veel vergoeden.

Ondertussen zien we tal van alternatieve activiteiten. Bijna het gehele vorige jaar waren velen erg afhoudend met betrekking tot digitale mogelijkheden. In de loop van de winter is dat veranderd. We zagen digitale shows en vooral vergaderingen via Teams of Zoom. Na een enkele keer hieraan deelgenomen te hebben, moest bijna iedereen constateren dat het weliswaar niet optimaal was en zeker geen vervanging van elkaar fysiek ontmoeten, maar dat het wel een goed alternatief was om toch met elkaar in contact te blijven. Zo zijn er naar meer mogelijkheden gezocht en zijn deze ook gevonden.

Zonder al te optimistisch te zijn, lijkt het er nu toch op dat aan het einde van de zomer door vaccinatie bijna iedereen uit onze doelgroep afdoende beschermd zal zijn tegen het virus.

Nog even volhouden dus. Hopelijk kunnen we in ieder geval na de zomer onze activiteiten weer gaan oppakken en ons gaan voorbereiden op een mooi tentoonstellingsseizoen dat uitmondt in een fantastische bondsshow.

Inspelend op de huidige situatie heeft het NBS-bestuur besloten om de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering uit te stellen tot eind oktober. Wij gaan ervan uit dat ieder die dat wil dan zal kunnen deelnemen. Uiteraard zullen we ook dan zorgen voor veilige omstandigheden. Over de precieze datum en enigszins aangepaste agenda wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Thom Laming