Zo rond de ALV

Het is alweer geruime tijd geleden dat ik u een weblog kon aanbieden. De omstandigheden om er een te maken zitten niet altijd even goed mee, maar het NBS-bestuur hecht eraan om u middels onze communicatiemiddelen zoals site, nieuwsbrief, facebookpagina en ook dit weblog op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in onze liefhebberij en de activiteiten van het NBS-bestuur.

Zo staat daar aanstaande zaterdag de ALV op het programma. Traditioneel kijken we in deze jaarvergadering terug op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar en legt het bestuur verantwoording af over datgene wat het wel en ook niet gedaan heeft. Dat zal zaterdag niet anders zijn.

In de afgelopen maanden hebben we te maken gehad met een aantal bedreigingen voor onze hobby zoals de afgelastingen van tentoonstellingen vanwege vogelgriep, corona en de vordering van hallen door de overheid voor opvang en vaccinatie. Gevoegd bij de belemmeringen om in het buitenland te exposeren en de dreigende registratieplicht voor dierenhouders, vormen dit serieuze hobbels voor de beleving van onze hobby.

Om de stand van zaken omtrent de laatste twee items te geven heeft het NBS-bestuur besloten om op de ALV een extra agendapunt in te lassen waarin Wim Halsema vanuit zijn achtergrond als NVWA dierenarts en vertegenwoordiger van de NBS bij KleindierNed en als lid van de subcommissie van de sectie Dierenwelzijn van de Entente een presentatie zal geven over de Animal Health Regulation en de aangekondigde registratieplicht. Natuurlijk zullen wij volgende week deze presentatie op onze site zetten maar iedereen is op onze ALV welkom! Daar kunt u aanvullende vragen stellen.

Bovengenoemde bedreigingen van onze liefhebberij maken het nog noodzakelijker om onze hobby in een goed daglicht te zetten en de mooie en aantrekkelijke kanten ervan te presenteren en voor een breed publiek toegankelijk te maken. Het NBS-bestuur is al enkele jaren over dit onderwerp in gesprek met o.a. succesvolle speciaalclubs als SIS en Ringslagerclub. Wij hebben ook verschillende keren geprobeerd hen uit te nodigen voor een gesprek over de mogelijkheden die er zijn. Helaas bleek dat steeds lastig te realiseren en daarnaast maakte Covid fysieke bijeenkomsten vrijwel onmogelijk. Gelukkig konden we afgelopen maand een datum vinden waarop we vertegenwoordigers van SIS en Ringslagerclub konden ontmoeten voor een constructief gesprek. Het NBS-bestuur heeft hen toen verzocht om activiteiten te ontwikkelen rondom onze komende bondsshow die we van 15 t/m 17 december bij de Gelderlandshow in Nijmegen zullen onderbrengen. Beide clubs hebben enkele weken geleden een brief naar mogelijke geïnteresseerden gestuurd en hopen van hieruit onze liefhebberij een nieuwe impuls te geven. Het NBS-bestuur roept u allen op om aan dit initiatief gehoor te geven.

Ondertussen begint ons 100-jarig jubileum nu echt dichterbij te komen. Over ruim een jaar, op zaterdag 2 september 2023, vieren we dat met de Dag van de Sierduif in Barneveld. Voor deze dag zijn de voorbereidingen in volle gang. Kees Verkolf heeft verenigingen uit het gehele land gevraagd om in combinatie met elkaar presentaties in diverse verschillende vormen te maken waarin zijde verschillende aspecten laten zien die onze liefhebberij kent en groot hebben gemaakt. Remco de Koster houdt een lezing over de plaats van de Nederlandse sierduivensport in Europa en zijn visie op de toekomst van de liefhebberij. Ook Quido Valent zal in een presentatie zijn licht hierop laten schijnen. Zo zijn er op dit moment nog enkele andere activiteiten in ontwikkeling waarover wij u in de komende tijd graag van op de hoogte brengen.

Ik wens u een mooie zomer toe.

Thom Laming