Nieuwsbrief

De NBS streeft ernaar om veel met de achterban in contact te zijn en zo transparant mogelijk naar diezelfde achterban toe te zijn. Dat is niet altijd eenvoudig en zelfs niet altijd helemaal mogelijk. Over sommige dingen kun je nu eenmaal niets zeggen totdat zaken helemaal afgerond zijn. We kunnen echter wel proberen om zo open mogelijk te zijn en te zoeken naar die mogelijkheden die ons zo dicht mogelijk bij onze liefhebbers brengen. Het regelmatig informeren van liefhebbers zonder dat die daarvoor zelf veel moeite moeten doen is er zo een. Het is al meer dan een jaar geleden dat we het idee kregen om onze fokkers nog beter te gaan informeren door middel van een digitale nieuwsbrief. Dat idee ontstond vanuit de gedachte dat er wel heel veel informatie op onze site te vinden is maar dat je daarvoor actief naar sierduif.nl moet toegaan en dat dat soms een belemmering is omdat het dan toch vaak nog even zoeken is.
Met een digitale nieuwsbrief die we gaan versturen naar alle ons bekende mailadressen van onze sierduivenliefhebbers, verlagen we de drempel van het zoeken. Je krijgt immers de brief in je mailbox en je behoeft hem alleen maar te openen. Daarnaast kan zo’n nieuwsbrief de meest actuele informatie bevatten die op dat moment relevant is.
Het leek ons vorig jaar een goed plan, maar zoals het zo vaak gaat met goede plannen, het uitvoeren ervan vergt wat meer inspanning dan het bedenken.

Maar nu zijn we zo ver. Onze PR-commissie heeft deze wens van het NBS-bestuur opgepakt en is volop bezig met de uitwerking. In de tweede helft van mei zult u allen onze eerste NBS-nieuwsbrief in uw mailbox krijgen. Deze eerste brief zal natuurlijk vooral informatie geven over onze komende Algemene Ledenvergadering van 11 juni met de voorstellen die daar behandeld zullen worden. In deze brief zult u tevens informatie krijgen over de plannen met deze nieuwsbrief, de verschijningsdata, hoe u zelf informatie kunt aanleveren en hoe u en uw vereniging optimaal gebruik van dit medium kan gaan maken. Het is immers de bedoeling dat deze nieuwsbrief in een behoefte gaat voorzien en dat deze mede door organisaties, verenigingen en speciaalclubs gebruikt gaat worden om evenementen en zaken onder de aandacht te brengen. Te zijner tijd zullen bijvoorbeeld tentoonstellingen een link naar hun vraagprogramma en inschrijfblad via onze nieuwsbrief bij de potentiële inzenders op hun digitale deurmat kunnen deponeren.

De mogelijkheden zijn haast onbeperkt en sluiten aan bij onze inzet om onze liefhebberij nog toegankelijker voor de liefhebber te maken. Als we straks een actueel bestand van mailadressen van onze liefhebbers hebben opgebouwd dan zijn we immers ook in staat om onze achterban in voorkomende gevallen snel te informeren.
Mocht u op een of ander manier deze nieuwsbrief niet ontvangen, dan kunt u het laten weten via het mailadres van de PR-commissie: pr@sierduif.nl

Het NBS-bestuur heeft hoge verwachtingen van deze nieuwe manier van communiceren en nodigt u allen uit daar uw bijdrage aan te leveren. Maak ons deelgenoot van uw ervaringen en opvattingen door deze te delen met onze PR-commissie via bovenstaand mailadres.

Thom Laming