Aanvraag NBS Bondsshow 2020/2021 en 2021/2022

Middels dit bericht willen wij de tentoonstellingsorganisaties die voor zowel het showseizoen 2020/2021 als 2021/2022 de NBS Bondsshow willen aanvragen, herinneren dat de aanvraag uiterlijk 15 januari 2020 ontvangen moet zijn door de secretaris van de NBS. Dit kan via post: (Aalmoezenier Verheggenstraat 16, 6221 TG Maastricht) of via email (secretaris@sierduif.nl).

Ook verenigingsvoorstellen voor behandeling tijdens onze algemene ledenvergadering dienen uiterlijk 15 januari 2020 binnen te zijn bij de NBS secretaris.

Tijdens de NBS Voorjaarsdag op 15 februari zal er (bij meerdere kandidaten) een stemming plaatsvinden over de toewijzing van de NBS Bondsshow. Tevens zullen de voorstellen voor de Algemene ledenvergadering in juni worden toegelicht.

In de loop van komende week zullen alle leden de benodigde informatie en details over de NBS Voorjaarsdag ontvangen. Dit zal tevens op onze website en Facebook gepubliceerd worden.

Groet,

Dennis