Duif gevonden?

Meldingen van opgevangen of gevonden sierduiven kunnen per e-mail (voorkeur), telefonisch of schriftelijk gericht worden aan het Ringenbureau van de NBS. Dat beschikt over een registratie van de uitgegeven sierduivenringen. Dit betekent dat alleen informatie verstrekt kan worden over de fokkers van opgevangen sierduiven.

Een sierduif draagt een plastic ring, waarop achtereenvolgens de volgende gegevens zijn vermeld:

EE (dwars op de ring)
NL-S
De diameter van de ring
De laatste 2 cijfers van een jaartal (dwars op de ring)
Een volgnummer

Bij het melden van een opgevangen of gevonden sierduif dienen altijd alle op de ring vermelde gegevens opgegeven te worden.

De gegevens van het Ringenbureau NBS zijn:

Laguitensebaan 36
4891 XR  Rijsbergen
076-5963400
ringenbureau@sierduif.nl

Let op: alleen voor sierduiven!
Voor andere lettercombinaties dan NL-S kunt u terecht bij een van onderstaande organisaties.

Nederlandse Postduivenhouders Organisatie (NL)

Als u een postduif hebt opgevangen, kunt u het beste de ringenzoekmachine raadplegen op www.duivensportbond.nl.

U kunt ook de duif schriftelijk opgeven door middel van een briefkaart naar:
Bureau NPO, ringenadministratie
Postbus 60102
6800 JC  Arnhem

Daarnaast is het mogelijk om te bellen (085 2738 210) of te mailen naar info@duivensportbond.nl

Nederlandse Vliegtippler Club (NVC)
Duiven, voorzien van een vaste voetring met de aanduiding “NVC” zijn vliegwedstrijdduiven, waarbij het de bedoeling is de dieren een zo groot mogelijk aantal uren te laten vliegen. Heeft u een duif met een dergelijke ring gevonden dan graag contact opnemen met:
H. de Jong
0511 – 464065
secretaris@vliegtippler.eu

Vliegroller Club Nederland (VCN)
Opgevangen duiven met “VCN-ringen” kunnen worden gemeld bij de ringenadministrateur van VCN:
L.L.J. Partouns
12 septemberstraat 22
6245 CK Eijsden
043-4091664 043-4091664
LLJ.Partouns@kpnplanet.nl
EFU code staat voor Europese Fliegroller Unie, ook deze duiven kunnen gemeld worden bij de VCN.

Vrienden van de Vliegduivensport (VDS)
Opgevangen duiven met een vaste voetring met opschrift “VDS” zijn vliegduiven die gehouden worden door leden van de VDS. Deze kunnen worden opgegeven bij contactpersoon:
Jos Ankone
van Deinsestraat 30
7621 XK Borne
074-2665091
jos.ankone@hetnet.nl

Birmingham Roller Club (BRC)
De aanduiding ‘BRC’ geeft aan dat de duif afkomstig is van een lid van de Birmingham Roller Club.
Heeft u een dergelijke duif opgevangen, dan kunt u dit melden bij:
de heer N. Steggerda
Dille 1
5491 KW St. Oederode
0413-478675

n.steggerda1@chello.nl

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NB)
Vaste voetringen voor liefhebbers van tropische duiven, tortelduiven etc. worden uitgegeven door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. U herkent deze duiven aan de aanduiding ‘NB’ op de vaste voetring.

Heeft u een dergelijke duif opgevangen, neemt u dan contact op met iemand van het Bondsbureau NBvV:

Postbus 74
4600 AB Bergen op Zoom
Telefoon: 0164-235007 0164-235007
info@nbvv.nl
www.nbvv.nl

KLN Ringenbureau letter: NL-H
W.M. Smelt
Westeinde 352
7671 CN Vriezenveen
0546-569501
ringenbureau@kleindierliefhebbers.nl

Aviornis letter: AO
Mevr. T. Grolleman
Oudhuizerstraat 14
7382 BR Klarenbeek
055-3012248
t.grolleman-klomp@wxs.nl