Uitnodiging NBS voorjaarsdag

Uitnodiging en aanmelding NBS Voorjaarsdag 2019

Op zaterdag 16 februari 2019 zullen wij weer de jaarlijkse Voorjaarsdag organiseren. Deze zal worden gehouden in “De Veluwehal”, Nieuwe Markt 6, 3771 CB te Barneveld (tel.: 0342-417623). Het programma begint om 9.30 uur. Wij ontvangen u graag vanaf 9.00 uur.

Bij de Veluwehal is het betaald parkeren; Men kan gratis parkeren op 500 m afstand (8 minuten lopen) op parkeerterrein De Vetkamp aan de Stationsweg.

Het bestuur van de NBS hecht eraan te melden dat wij niet alleen graag onze bestuurders van verenigingen en speciaalclubs verwelkomen, maar juist erg graag ook al onze fokkerskaarthouders in het overleg en afwegingen betrekken. Komt dus allen!

Programma

9.00 uur               Zaal open en ontvangst met koffie

9.30 uur               Aanvang ochtendprogramma (rond 11.00 uur is er een koffiepauze)

Mededelingen

 • Datum shows
 • Nabeschouwing bondsshow en toekomst
 • Datum ALV
 • 100 jaar NBS
 • Prijzenschema NBS
 • Rol van de speciaalclubs (resultaten enquete)

Voorstellen

 • stemprocedure
 • kleurbenamingen en patronen bij sierduiven
 • erkenning kleurslagen

12.30 uur             Lunch

13.30-15.30u      Middagprogramma door keurmeestersvereniging

 • Rasbespreking Perzische Roller door W. de Wal
 • Rasbespreking Rijsselse Kropper door P. van der Spek
 • Rasbespreking Keulse Tuimelaar door W. Halsema
 • Presentatie “Vakuitdrukkingen en fouten” door standaardcommissie (R. Joosten)

Het middagprogramma zal worden afgesloten door een hapje & drankje, aangeboden door de sierduivenkeurmeestersvereniging.

Wij nodigen iedereen uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst. Aanmelding dient te geschieden vóór 5 februari 2019 bij de secretaris van de NBS, de heer D.M. Meesters, Aalmoezenier Verheggenstraat 16, 6221 TG Maastricht, tel.: 06-30414170, email: secretaris@sierduif.nl Bij aanmelding graag het aantal personen vermelden en aangeven of u ook deelneemt aan de lunch. De kosten hiervoor bedragen € 15,00. Hierbij ontvangt u ook twee koffiebonnen. De koffie bij ontvangst wordt u aangeboden door de NBS. Betaling van de lunch dient contant te geschieden voor aanvang van de bijeenkomst bij de penningmeester van de NBS, de heer J.D. van Doorn.

Namens het bestuur
Dennis Meesters – secretaris

Winnaars NBS Bondsshow in Wijchen

Foto’s van de prijswinnaars door Sytse de Bruine

Algemeen kampioen, Thüringer Kropper van Joris Deneire, tevens de fraaiste oude doffer.
Fraaiste oude duivin, Marchenero Kropper van J. Verlaat.
Fraaiste jonge doffer, een Duitse Snavelgekapte Trommelduif van Combinatie Arbeider.
Carrier van H. Voerman, beste jonge duivin van de show.
Jeugdkampioen, Arabische Trommelduif doffer van Mats van Weyck
Jeugdkampioen, Amsterdamse Baardtuimelaar duivin van Quentin Voncken.