Op vrijdag 15 februari jl. ontvingen wij het bericht dat eerder op deze dag Harrie Arbeider is overleden. Alhoewel het bekend was dat Harrie ernstig ziek was, kwam zijn overlijden toch nog onverwachts. Na ooit als konijnenfokker te zijn begonnen was Harrie vooral een verdienstelijk fokker van onder andere Arabische Trommelduiven. Vele prijzen zoals de Ornitophilia Kampioenswimpels, NBS Kampioensdiploma’s en de Giesbersprijs werden door hem gewonnen. Aan vele shows heeft hij als medewerker binnen de organisatie een bijdrage geleverd, onder andere de Champion Show, maar meest recent ook de Gelderlandshow in Wijchen, waar afgelopen jaar onze bondsshow werd gehouden. Daarnaast was hij tevens bestuurslid van verschillende sierduivenverenigingen en speciaalclubs. Op de algemene ledenvergadering in 2017 werd Harrie voor al zijn verdiensten onderscheiden met de NBS erespeld. Bij de uitreiking hiervan werd naast de eerder genoemde betrokkenheid binnen de organisatie met name de toegankelijkheid en behulpzaamheid benoemd om mensen vooruit te helpen binnen de kleindierensport.

Wij verliezen in Harrie een persoon met een immense betrokkenheid binnen onze sierduivenwereld, maar nog veel groter is het verlies voor zijn familie. Wij willen hen dan ook veel sterkte wensen bij de verwerking van dit verlies.

Het NBS bestuur