Helaas is in de afgelopen weken gebleken dat er geen vruchtbare samenwerking meer mogelijk is tussen Avicultura en KLN Zuid-Holland die in januari 2019 de NBS-bondsshow in Boskoop zouden organiseren.
Als gevolg daarvan heeft Avicultura de samenwerking met KLN Zuid-Holland beëindigd. Daarom heeft het NBS-bestuur besloten de toekenning van de bondsshow aan Avicultura voor het organiseren daarvan in Boskoop terug te nemen.
Het NBS-bestuur is op zoek gegaan naar een alternatief en is daarvoor terecht gekomen bij de Gelderlandshow die van 14 t/m 16 december 2018 in Wijchen gehouden zal worden. Het bestuur van de Gelderlandshow dat bestaat uit vijf participerende verenigingen,  staat zeer positief tegenover ons verzoek. Zij zullen ons verzoek dan ook met een positief advies aan hun leden voorleggen. De NBS zal intensief bij voorbereiding en uitvoering van deze show betrokken worden.

Binnen twee weken zullen we daar uitsluitsel over krijgen.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de leden van de participerende verenigingen in de Gelderlandshow zal de NBS-bondsshow dus plaatsvinden bij de Gelderlandshow. Wij vragen individuele liefhebbers en speciaalclubs hier alvast rekening mee te houden in hun plannen.

Het NBS-bestuur