Afgelopen jaar hebben KLN en NBS samen de commissie Toekomstgericht showen geïnstalleerd.

Deze commissie heeft in juli haar eindrapport aan een beperkt aantal betrokken organisaties gepresenteerd.
In het rapport staan een aantal voorstellen die het organiseren van tentoonstellingen en het showen ook in de toekomst mogelijk en interessant moeten houden.

KLN en NBS hebben samen afgesproken om iedere belangstellende de mogelijkheid te geven in de komende tijd van dit rapport kennis te nemen.
In het voorjaar van 2022 zullen KLN en NBS, mogelijk middels een buitengewone ALV, een beslissing nemen over de voorstellen die hier gedaan worden zodat deze met de aanvang van het tentoonstellingsseizoen 2022 – 2023 in werking kunnen treden.

Tijdens de komende ALV’s van 2021 zal het rapport door de commissie worden toegelicht.

Het rapport vindt u hier