Zoals je waarschijnlijk wel weet zijn er veel ras gebonden Europashow het komend seizoen

Voor de Cauchois- Europashow wil ik daarom extra aandacht vragen omdat deze show nu niet in Zuid-Duitsland of Frankrijk wordt gehouden maar in Battice België, dit ligt in de buurt van Luik vlak onder Maastricht. De show wordt gehouden op 18 en 19 november 2017 en wordt mede georganiseerd door de Belgische Cauchoisclub.

Ik wil hier ook graag aan deelnemen met enkele Cauchois om zo Nederland te vertegenwoordigen tussen het Franse, Belgische en Duitse geweld. Ik denk dat hier meer dan 1000 Cauchois te zien zijn in alle kleurslagen, een mooie kans voor de liefhebber en de keurmeesters om de kennis en kunde over dit ras wat te vergroten. Misschien is het mogelijk deze show te noemen in de berichtgeving van de NBS zodat dit wat meer bekendheid krijgt in Nederland.

Wim Poortinga  <wimpoortinga@solcon.nl>