Beste keurmeesters,

Op zaterdag 28 maart is er weer gelegenheid om theoretische uitbreidingsexamens af te leggen. Deze examens worden afgenomen op dezelfde locatie als het vorig jaar:

Aeres MBO
Barnseweg 3
Barneveld

Als jullie gebruik willen maken van dit uitbreidingsexamen dan kunnen jullie dit tot 15 maart aan mij doorgeven. Dit kan per mail met opgave van de rassen of door het invullen en doorsturen van bijgaand Formulier.

Graag gelijktijdig met de opgave het verschuldigde examengeld (€ 25,-) overmaken naar:

Ned. Bond voor Sierduivenliefhebbers Verenigingen

IBAN nr. : NL17INGB0000455517

Onder de vermelding ‘examengeld maart 2020’

Met vriendelijke groet

Aad Rijs