De Het VRIJWILLIG SIERDUIVEN STAMBOEK NL – kortweg: VSSNL – heeft een eigen website en biedt alle sierduivenfokkers in Nederland de mogelijkheid om een simpele digitale fokadministratie bij te houden, zonder de noodzaak om zelf de ins & outs van een digitaal stamboek systeem te moeten beheersen.

Het doel is om zoveel mogelijk diergegevens op één plek te verzamelen, waardoor er meer inzicht komt voor de fokkers in de afstamming van fokdieren – ook als die van collega fokkers zijn verkregen.

Meer informatie kunt u vinden via : https://stamboek.sierduif.nl/