Geachte speciaalclub bestuurders,

Tijdens de algemene ledenvergadering van 10 juni 2017 hebben we besloten dat dat verenigingen en speciaalclubs hun website voortaan gratis bij die van de NBS kunnen onderbrengen.

Iedere geregistreerde fokker heeft daar immers een bijdrage aan geleverd.

De website is tegenwoordig een niet meer weg te denken bron van informatievoorziening voor elke sierduivenliefhebber of geïnteresseerde die iets over sierduiven wil weten. De naam van onze site is zodanig dat iedereen gemakkelijk en snel gebruik van de site kan maken. Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze site en zeker ook aan de beveiliging ervan. De kosten voor de site, de hosting bij een provider, de beveiliging en het onderhoud ervan zijn aanzienlijk.

Omdat iedere sierduivenliefhebber baat heeft bij de website is het daarom vanzelfsprekend dat de kosten van de website niet enkel door verenigingen en speciaalclubs gedragen worden maar dat deze in de fokkersbijdrage verrekend zijn.

Echter websites van verenigingen en speciaalclubs wijzigen regelmatig, of worden compleet opnieuw gemaakt.

Tevens blijkt ook regelmatig dat links van verenigingen niet meer werken.

De mogelijkheid bestaat om de websites van verenigingen/speciaalclubs gratis onder te brengen bij de NBS.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende (pr@sierduif.nl).

In opdracht van het NBS bestuur.

Met vriendelijke groet,

Robert Hoornstra.