Bijeenkomst 6 oktober 2022

Bij deze nodigen wij alle secretarissen van bij de NBS aangesloten speciaalclubs en sierduivenverenigingen van harte uit om onze tweede bijeenkomst in het kader van dierenwelzijn en wet- en regelgeving bij te wonen. Zoals u allen al in onze bondsberichten en op onze website heeft kunnen lezen, zal deze bijeenkomst worden gehouden op donderdag 6 oktober 2022 in “De Veluwehal”, Nieuwe Markt 6 te Barneveld. We beginnen om 19.30 uur.

Programma van de avond:

  1. Welkom
  2. Informatie over de “Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
  3. KleindierNed (lezing door W. Halsema)
  4. Animal Health Regulation, traces en registratieplicht (lezing door W. Halsema)
  5. Gezondheids- en Dierenwelzijncommissie (lezing door E. Apperlo)
  6. Wat verder ter tafel komt
  7. Rondvraag
  8. Afsluiting van de avond

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Wij hopen u allen op 6 oktober te mogen begroeten!

Namens het NBS bestuur,
Dennis Meesters