Wat heeft de Gelderlandshow voor de inzenders op de NBS Bondsshow in petto?

De Gelderlandshow organiseert haar 60e tentoonstelling en daarom ontvangt elke speciaalclub die haar clubshow bij de Gelderlandshow onderbrengt € 1,- per ingezonden dier in haar clubkas. Voorbeeld: Holle Kroppers club komt met 120 dieren op haar clubshow, dan storten wij € 120,- in hun clubkas

De Gelderlandshow wil niet alleen een mooie collectie sierduiven aan Nederland presenteren, maar ook een inkijk geven in onze mooie hobby en met name ook in andere aspecten dan alleen maar het showen er van. Daartoe hebben wij dan ook een samenkomst op 2 juli in Amersfoort met duivenclubs van binnen en buiten de NBS om een mooi en gevarieerd duivenplein op onze show aan duivenminnend Nederland te laten zien

De Gelderlandshow is dé show die met afstand het meest royale prijzen pakket voor haar inzenders ter beschikking stelt. Dit is alleen maar mogelijk door het grote aantal sponsoren

Als de Gelderlandshow vorig jaar in Nijkerk was doorgegaan dan had de Koninklijke Vereniging Ornithophilia de alom bekende “ Grote Prijzen van Nederland “ ter beschikking gesteld. Wij gaan in overleg met Ornithophilia om dat ook voor dit jaar te realiseren

Er zijn 32 sierduiven keurmeesters gecontracteerd uit Nederland en België om een optimale en vakkundige beoordeling van de duiven te garanderen

Namens de Gelderlandshow,
Met groet,
John Hartman