Heeft u al ingeschreven?


HEEFT U AL INGESCHREVEN??   DOE ZOALS VELEN AL GEDAAN HEBBEN, SCHRIJF TIJDIG IN VOOR DE BONDSSHOW IN HAZERSWOUDE.

ER STAAT U VEEL MOOIS TE WACHTEN DAAR, WIJ ZORGEN VOOR EEN MOOIE EN SFEERVOLLE SHOW, VAN U VERWACHTEN WE DE INSCHRIJVINGEN.

TOT ZIENS OP 18,19 EN 20 JANUARI 2018

 

Rectificatie NBS Bondsprijzen op Bondsshow

Rectificatie NBS Bondsprijzen op bondsshow:

In het vraagprogramma van onze bondsshow is bij de bondsprijzen een foutje geslopen. Waarschijnlijk een klassiek geval van verkeerd kopiëren en plakken. Hoewel het voor de meeste inzenders waarschijnlijk wel vanzelfsprekend is, zijn de prijzen 801 t/m 808 niet van toepassing!

Geen tentoonstellingsverbod voor Sierduiven

Geen tentoonstellingsverbod voor (sier)duiven

Wellicht ten overvloede:

Voor (sier)duiven geldt geen tentoonstellingsverbod naar aanleiding van de uitbraak van Aviaire Influenza in Biddinghuizen. Voor alle zekerheid is er deze middag nog even contact met het Ministerie geweest en daarin heeft men ons de afspraken, zoals eerder gemaakt, nogmaals bevestigd.

Duivenplein op de Bondsshow

Beste Speciaalclub, Vereniging, Inzender en Bezoeker,

De datum 18 t/m 20 januari 2018, Bondsshow N.B.S. te Boskoop, nadert met rasse schreden.

Daarom via dit medium de oproep om de show tot een groot succes te maken. Dat kan uiteraard o.a. door inzendingen (heel belangrijk) en het realiseren van een duivenplein. Han Voerman heeft het ook aangegeven in zijn artikel.

Een aantal speciaalclubs en de Stichting Zeldzame Huisdieren hebben zich  aangemeld  De Smijters/Ringslagers, SIS rassen zijn ook weer enthousiast. Het zou heel mooi zijn dat er zich nog een paar speciaalclubs zouden aansluiten. Leerzaam, gezellig, PR.

Het duivenplein is actief op zaterdag, de 20e januari. De dagen daarvoor is de show reeds te bewonderen .Prachtige aankleding door oa. Ben Makker (veel groen). Tafels worden door de N.B.S. betaald.

Ook verenigingen en dan bv de grote duivenshows. Bijvoorbeeld de Keistadshow, Oneto, Gelreshow, SNN, Noord-Show, Sierduivenshow Zuid-Nederland. Ongetwijfeld heb ik een show niet genoemd. Allen zijn van harte welkom.

Wij hopen dat velen hun medewerking verlenen en qua aantal dat  van 2017 wordt gehaald en liefst nog meer!
Een gezellig plein, aansprekende stand N.B.S., S.I.S. rassen, speciaalclubs een mooie plek rond het plein. Gelegenheid voor koffie enz. Catering aanwezig. Gratis parkeren en entree. Prachtig tuincentrum naast de hal.

Doordat het tijdsbestek kort is, hopen wij, dat u als vereniging ons zo spoedig mogelijk antwoord geeft. Het liefst  uiterlijk 1 december 2017. (Mag iets later)

Wij beloven u, wij doen ons uiterste best, de N.B.S. Bondsshow, mede door uw inbreng, tot een succes te laten worden. Wij hebben er zin in!!

We zien uw positieve antwoord graag tegemoet,

Nadere info, zo dat van belang is, volgt.
Vragen, bellen, mailen enz. geen probleem.

Vriendelijke groeten,

P.R. Theo van Dissel en Rein Slikker tel.: 0514 602662 of 06 29058868

Avicultura terug

AVICULTURA TERUG IN ZUID HOLLAND

Geachte leden van AVICULTURA en andere belangstellenden,

U heeft het nieuws reeds gelezen,…..hoewel noodgedwongen maar daarom niet minder enthousiast kunnen wij u melden dat er weer een AVICULTURA georganiseerd wordt en wel op 18,19 en 20 januari 2018.

Met het uiteenvallen van de Championshow is ook aan de samenwerking met Ornithophilia een einde gekomen .  Wij zijn dankbaar voor de samenwerking in de afgelopen jaren en hopen dat ook Ornithophilia een oude traditie in ere gaat herstellen met wellicht een jongdierententoonstelling.

AVICULTURA gaat dat in ieder geval doen en dan ook nog in de provincie waar zij werd opgericht en groot werd.

Na de zoektocht van NBS en Avicultura welke veel energie heeft gekost zijn we neergestreken in Boskoop . Door de coöperatieve houding van het provinciale KLN bestuur Zuid -Holland zijn we tot een samenwerkingsverband gekomen en de verwachting is dat we een show met ongeveer 3000 dieren kunnen neerzetten op een schitterende locatie met veel daglicht , een uitstekende verzorging en een mooie “groene” aankleding.

Daarnaast is de datum de meest gunstige en haalbare t.o.v. de showkalender en beschikbaarheid van een top keurmeesterskorps.

Wij hopen als bestuur dan ook dat u massaal gaat inzenden op de bondsshow van de NBS . Aan de NBS zal het niet liggen. Er is een commissie samengesteld welke het vorig jaar zo succesvolle “sierduivenplein” gaat uitbouwen en verfijnen . Het wordt dus een ontmoetingsplaats voor sierduivenliefhebbers en belangstellenden . Bovendien organiseren we een vrije verkoop en veel belangstelling uit het buitenland.

Het inschrijfgeld bedraagt 6 euro ,de administratiekosten 7 euro en de toegang is alle dagen gratis.

Bovendien is er vrijwel onbeperkt gratis parkeerruimte en zullen diverse stands de show completeren.

Nogmaals ,zend in, kom kijken en zegt het voort. Wij houden u op de hoogte via de website sierduif.nl en binnenkort onze eigen facebookpagina.

Uw Voorzitter,

Han Voerman

Rasgebonden Europashow Cauchois

Zoals je waarschijnlijk wel weet zijn er veel ras gebonden Europashow het komend seizoen

Voor de Cauchois- Europashow wil ik daarom extra aandacht vragen omdat deze show nu niet in Zuid-Duitsland of Frankrijk wordt gehouden maar in Battice België, dit ligt in de buurt van Luik vlak onder Maastricht. De show wordt gehouden op 18 en 19 november 2017 en wordt mede georganiseerd door de Belgische Cauchoisclub.

Ik wil hier ook graag aan deelnemen met enkele Cauchois om zo Nederland te vertegenwoordigen tussen het Franse, Belgische en Duitse geweld. Ik denk dat hier meer dan 1000 Cauchois te zien zijn in alle kleurslagen, een mooie kans voor de liefhebber en de keurmeesters om de kennis en kunde over dit ras wat te vergroten. Misschien is het mogelijk deze show te noemen in de berichtgeving van de NBS zodat dit wat meer bekendheid krijgt in Nederland.

Wim Poortinga  <wimpoortinga@solcon.nl>

NBS Bondsshow in Boskoop-Hazerswoude

NBS-bondsshow in Boskoop-Hazerswoude

Nadat de poging om de NBS-bondsshow bij de NPO-dagen in Rosmalen onder te brengen helaas niet bleek te kunnen slagen, heeft K.N.V. Avicultura in tweede instantie toch een overeenkomst met de provinciale afdeling Zuid-Holland van KLN weten te bereiken over het gezamenlijk organiseren van een tentoonstelling in het tweede januari-weekend in de Groen-Direkthallen in Boskoop-Hazerswoude.

K.N.V. Avicultura heeft het NBS/bestuur de verzekering gegeven dat zij, behoudens goedkeuring door het FB, in staat is om hier een representatieve bondsshow voorde NBS te organiseren. Voor het NBS-bestuur is het hebben van een bondsshow voor de sierduivenliefhebbers het allerbelangrijkste,

Het NBS-bestuur heeft dan ook besloten om haar bondsshow van 18 t/m 20 januari bij Avicultura onder te brengen, evenals de examens voor sierduivenkeurmeester en het tentoonstellen van nieuwe kleurslagen en rassen ter erkenning.

Nadere informatie zal zo snel mogelijk door het tentoonstellingsbestuur worden verstrekt,

Het bestuur van de NBS

Bondshow in Rosmalen gaat niet door

KNV AVICULTURA KRIJGT NBS-BONDSSHOW NIET ROND 

Avicultura was zeer enthousiast toen een week of wat geleden zich de mogelijkheid aandiende om de NBS-bondsshow te mogen organiseren bij de NPO-dagen op 9 en 10 december in Rosmalen. De week ervoor had het Avicultura-bestuur samen met het NBS-bestuur alle mogelijkheden tot onderbrengen van de NBS-bondsshow onderzocht en er scheen nauwelijks een gelegenheid over te blijven.

Daarom was het Avicultura-bestuur zeer verheugd toen deze mogelijkheid zich aandiende. Evenals het NBS-bestuur zag zij een uitstekende gelegenheid om, los van de aanwezige bezwaren voor wat betreft de datum, onze liefhebberij uit te dragen naar het grote publiek van postduivenliefhebbers dat de NPO-dagen jaarlijks bezoekt. Ook de financiële consequenties leken haalbaar te zijn.

Toen we echter deze week de details gingen invullen, bleek het gecompliceerder te liggen. De toegewezen ruimte beneden bleek ontoereikend en op de galerijen moest de verlichting op peil gebracht worden. Vanwege het feit dat we onder andere bovendien door de vrije entree geen extra inkomsten konden verwerven, bleken de kosten helaas zo fors te worden dat het niet meer verantwoord was om door te gaan met de organisatie. De tijdsdruk beperkte ons in onze mogelijkheden om te zoeken naar creatieve oplossingen. We hebben onze opdracht dan ook aan het NBS-bestuur moeten teruggeven.

Wij beseffen dat we organisaties en fokkers helaas op het verkeerde been hebben gezet. De tijdsdruk waaronder we besluiten moesten nemen en de druk vanuit organisaties en liefhebbers om snel met besluiten te komen, heeft ertoe geleid dat  we onvoldoende tijd hebben gehad om alle aspecten zorgvuldig af te wegen.

KNV Avicultura zal er desgewenst alles aan doen om in januari alsnog een show te organiseren waarbij de NBS haar bondsshow zou kunnen onderbrengen. Het is aan het NBS/bestuur om eventueel van deze gelegenheid gebruik te maken.

Het bestuur van Avicultura

 

REACTIE NBS-BESTUUR

De NBS betreurt de gang van zaken zeer. Samen met de NPO was de NBS ervan overtuigd dat deze, weliswaar door de nood geboren, oplossing voor de bondsshow een uitgelezen gelegenheid was om onze liefhebberij aan een groot publiek uit te dragen veel meer dan op welke andere tentoonstelling ook. Getuige de vele positieve en enthousiaste reacties van fokkers, die de enkele niet positieve melding verre overtroffen, kon sierduivenminnend Nederland zich uitstekend in de gevonden oplossing vinden, waarbij wij allen het natuurlijk jammer vonden dat we nu drie mooie shows op een rij hadden.

Wellicht heeft de tijdsdruk waaronder we stonden omdat het tentoonstellingsseizoen al begonnen was en daardoor zowel organisaties als fokkers snel wilden weten waar ze aan toe waren, geleid tot een te snelle beslissing. Zowel individuele fokkers als verenigingen en speciaalclubs vroegen aanhoudend naar de stand van zaken. Onze wens die we ook als een verplichting zien om u steeds zo snel mogelijk op de hoogte te willen stellen, heeft in dit geval tot gevolg gehad dat we dit keer misschien iets te snel met informatie zijn gekomen.

Het NBS-bestuur beschouwt het hebben van een bondsshow nog steeds als een prioriteit. Toch zal het bestuur nu even pas op de plaats maken en de tijd nemen om te kijken wat mogelijk is. Wij wachten daartoe de stappen van de KNV Avicultura af.

Het bestuur van de NBS.

Opgeven dieren voor Nationaal Kampioenschap

Het is februari en het showseizoen zit er op. Tijd om de balans op te maken. In het seizoen 2016-2017 kunnen inzenders van Kroppers en Kleurduiven meedingen naar het NBS Nationaal Kampioenschap. Het Nationaal Kampioenschap is de hoogste eretitel van de NBS die in Nederland behaald kan worden. Deze prijs is in de plaats gekomen van de kwartetprijs.

Het Nationale Kampioenschap wordt behaald door de kwartetresultaten van eenzelfde ras van een drietal shows waarop NBS erecertificaten te winnen zijn, in een bepaald jaar bij elkaar te tellen. Een kwartet bestaat uit doffer oud, duivin oud, doffer jong en duivin jong.

Om mee te kunnen doen moet men het kwartet dieren inzenden op 3 tentoonstellingen, te weten: op het provinciaal kampioenschap van de provincie waar men woonachtig is, op de bondsshow en op een provinciaal kampioenschap van een provincie naar eigen keuze.

Klik hier om het opgaveformulier te downloaden, waarmee u kunt meedingen naar deze prijs. Let op. Het formulier moet voor 1 maart 2017 worden opgestuurd.

Championshow 2017

Persbericht:
Beste kleindieren liefhebber !
Helaas hebben we ( weer ) te maken met de “spelregels” van de heersende vogelgriep.
We verwachten dat net zoals 2 jaar geleden dat de Champion Show door kan gaan.
We willen u dan ook vragen ook de dieren in te zenden die vallen binnen deze groep.
In het geval van een verlenging van het tentoonstelling verbod van “pluimvee” zal de Champion Show doorgaan zonder deze groep….het is vanzelfsprekend dat u als inzender van deze groep dan niets hoeft te betalen !
De Champion Show in Nieuwegein is de meest unieke kleindierenshow van Nederland!
Op donderdag 26 vrijdag 27 en zaterdag 28 januari a.s. zal in de BEURSFABRIEK te Nieuwegein een grote, nationale kleindierenshow worden gehouden. Deze show herbergt vrijwel alle soorten en rassen van de sierduiven, konijnen, cavia’s, kleine knaagdieren, hoenders, dwerghoenders, serama’s, oorspronkelijke duivensoorten en park- en watervogels. Meer dan 7000 kleindieren worden in optimale showconditie aan het publiek gepresenteerd. Ook zal Aviornis dit jaar weer aanwezig zijn.
Het feit dat de twee grote liefhebbersbonden, Kleindierliefhebbers Nederland en de Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers-verenigingen, hier hun bondsshow ’s hebben ondergebracht geeft de garantie van een zeer hoge kwaliteit bij de ingezonden dieren.
Kortom, een evenement dat u niet mag missen.
Welkom in het Beursfabriek , Symfonielaan 1, 3438 EW te Nieuwegein.
Openingstijden: Donderdag 26 januari van 8.00 tot 19.00 uur.
Vrijdag 27 januari van 8.00 tot 19.30 uur
Zaterdag 28 januari van 8.00 tot 16.00 uur.
Er is gratis parkeerruimte!!
Robert Hoornstra (PR)

Bondsshow 2017

De bondsshow is al jaren de plaats waar we het tentoonstellingsseizoen afsluiten.

Deze vindt eind januari plaats bij de Championshow in Nieuwegein. Een uitstekende tentoonstelling met veel kwaliteit in de medewerkers en bestuur waardoor een vlekkeloos verloop van de tentoonstelling gewaarborgd is. Over de verzorging van de dieren hoeven we ons evenmin zorgen te maken en aangezien Nieuwegein centraal in het land ligt, is de locatie voor elke lefhebber betrekkelijk eenvoudig te bereiken.

Naast natuurlijk de wil om op de bondsshow enkele dieren te tonen en deze te vergelijken met de andere fokkers van het eigen ras, is deze tentoonstelling nog in een ander opzicht een belangrijk evenement. Sinds enkele jaren spelen we elk jaar om het Nationaal Kampioenschap in een of meerdere groepen. Om in aanmerking te komen om als Nationaal Kampioen op de Algemene Ledenvergadering van de NBS gehuldigd te worden, is inzending op de bondsshow verplicht.
Het blijft echter vooral de laatste gelegenheid om je dieren voor een groot publiek te showen en om met je collega-fokkers te overleggen over het nieuwe fokseizoen dat aanstaande is.

Beoordelingskaarten voor Sierduiven aangepast

> FB logo blijft op beoordelingskaart voor sierduiven
> Formaat beoordelingskaart aangepast
> Indeling iets gewijzigd
> Toelichting bij uitsluitingsfout

Aanpassingen beoordelingskaart voor sierduiven ingaande tentoonstellingseizoen 2015-2016

FB logo
KLN is voornemens om op de beoordelingskaarten het FB logo te vervangen door het KLN logo, dan wel het KLN logo naast dat van het FB aan te brengen.
Ook aan de NBS is gevraagd om een dergelijke wijziging aan te brengen.
Aangezien het FB een gezamenlijk initiatief is van KLN en NBS, is de NBS van mening dat een dergelijke wijziging niet eenzijdig door één van de partijen kan worden doorgevoerd.
De NBS heeft geen behoefte om op de beoordelingskaarten voor sierduiven een wijziging in het logo aan te brengen en op de beoordelingskaarten blijft het FB logo ongewijzigd staan.
Wellicht ten overvloede zij nog vermeld: een en ander houdt in dat in het computerprogramma – of welke afgeleide daarvan ook – op de sierduiven beoordelingskaarten géén KLN logo komt te staan, maar enkel het FB logo.

Nadat vorig jaar mede op aandragen van de Keurmeestersvereniging is besloten tot het gaan gebruiken van een nieuwe beoordelingskaart volgens EE-model, is in het voorbije tentoonstellingsseizoen deze nieuwe beoordelingskaart in gebruik genomen. Daarbij is afgesproken dat na het tentoonstellingsseizoen zou worden geëvalueerd. Keurmeesters en fokkers hebben op- of aanmerkingen over de beoordelingskaart aangereikt.
Over het algemeen was men erg tevreden over de nieuwe indeling op de beoordelingskaart, maar er kwamen wel enkele praktische zaken naar voren.

Beoordeling
De Keurmeestersvereniging heeft tijdens haar congres in mei de beoordelingskaart geëvalueerd en daarbij zijn enkele wijzigingen op de beoordelingskaart voorgesteld en akkoord bevonden.
Zo moet het aantal regels bij positieve punten iets worden uitgebreid, bij wensen meer worden uitgebreid en bij fouten kan het worden ingekort.
Verder moet bij de uitsluitingsfout i.v.m. conditie en/of verzorging een toelichtingsregel komen. Gebleken is in de praktijk dat enkel het vakje aankruisen niet voldoende is. De keurmeester wil in het kort beschrijven waarom hij dit aangekruist heeft en de fokker/inzender wil graag weten waarom zijn dier is uitgesloten.

Formaat
Ook zijn er opmerkingen ontvangen van tentoonstellingsorganisaties dat men op een A6 kaart – dus 4 kaarten op een A4 staand – te weinig ruimte heeft om alles te kunnen noteren, waardoor de ruimte voor de keurmeesters teveel wordt beperkt. Verder waren er opmerkingen van keurmeesters dat zij bij een A6 kaart te weinig ruimte hebben om alles neer te schrijven, speciaal bij de wensen.
Daarom is de maat aangepast in formaat: 9,5 x 21 cm: 3 kaarten op een A4 liggend.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,
Han van Doorn.