De heer M.C.A.M. Fens heeft te kennen gegeven om aan het einde van dit seizoen te stoppen als C-keurmeester sierduiven.

Graag rekening hiermee houden bij het vastleggen en contracteren van keurmeesters voor de komende seizoenen.

Wij danken de heer Fens voor al zijn keuringen die hij sinds 2006 voor de NBS heeft uitgevoerd.