KleindierNed is een overlegplatform van 8 dierhouderijorganisaties die samenwerken op het gebied van belangenbehartiging en dierenwelzijn. Wat ons verbindt is de liefde voor de dierhouderij.

KleindierNed richt zich op:

  • uitwisseling van kennis op het terrein van verantwoorde dierhouderij en -fokkerij en de overdracht ervan aan de leden
  • belangenbehartiging richting overheden opdat regels goed aansluiten op de praktijk van onze dierhouderij

Gehouden diersoorten
Volièrevogels, sier- en postduiven, watervogels, pluimvee, konijnen, cavia’s, kleine knaagdieren en landbouwhuisdieren, zowel oorspronkelijke diersoorten als gedomesticeerde rassen.

Meer Weten? Kijk op de website (klik op het logo).

Voorzitter

Secretaris

Ing. Sible Westendorp, dierenarts 06-51206439

Drs. Paula Polman MPH 06-30672517

Deelnemende organisaties KleindierNed
(voorheen verenigd onder de naam Nederlandse Werkgroep Pluimvee en Parkvogels, NWPP)

Aviornis International

Nederlandse Bond van Sierduiven (NBS)

Kleindierliefhebbers Nederland (KLN)

Nederlandse Postduiven Organisatie (NPO)

Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders (NBvH)

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV)

Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH)

Vereniging van Stads- en Kinderboerderijen (vSKBN)