Rectificatie NBS Bondsprijzen op bondsshow:

In het vraagprogramma van onze bondsshow is bij de bondsprijzen een foutje geslopen. Waarschijnlijk een klassiek geval van verkeerd kopiëren en plakken. Hoewel het voor de meeste inzenders waarschijnlijk wel vanzelfsprekend is, zijn de prijzen 801 t/m 808 niet van toepassing!