ROEL BIJKERK BENOEMD TOT RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU

Op 26 april 2019 is Roel Bijkerk tijdens de jaarlijkse lintjesregen in het museum Slag bij Heiligerlee benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen die hierbij behoren, werden hem door mevrouw Sikkema, de burgemeester van Oldambt waar Winschoten toe behoort, opgespeld.

Roel Bijkerk en zijn vrouw samen met Burgemeester Sikkema.

De burgemeester benoemde uitvoerig de verdiensten van Roel voor de sierduivenliefhebberij. Zij wees op zijn functie als secretaris van de NBS die hij 12 jaar heeft vervuld en waarin hij naast een vakkundig en gedreven bestuurder een vraagbaak voor fokkers, verengingen en organisaties was. Zij wees eveneens op zijn grote verdiensten voor de reorganisatie van de opleiding tot keurmeester en het examenbureau alsmede het feit dat Roel mede aan de basis van de oprichting van het Facilitair Bureau heeft gestaan en dat hij een belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het boek Genetica bij duiven. Mevrouw Sikkema kwalificeerde zijn werkzaamheden als zeer kundig, onbaatzuchtig, punctueel met een groot plichtsbesef en een tomeloze inzet, die hij nog steeds in een aantal werkzaamheden voor de NBS aan de dag legt.

Bij het uitreiken van deze onderscheiding waren vertegenwoordigers van het NBS-bestuur, de Groninger Sierduiven Club, de Examencommissie en de Fokkersvereniging Nederlandse Tuimelaars aanwezig.

Wij feliciteren Roel van harte met deze hoge onderscheiding.

Het bestuur van de NBS