NBS-ereprijzen op tentoonstellingen
Voor toekenning van NBS-prijzen op tentoonstellingen gelden de volgende voorwaarden:
a. er moet sprake zijn van een door het FB goedgekeurde tentoonstelling;
b. de organiserende vereniging, speciaalclub of tentoonstellingsorganisatie moet lid zijn van de NBS;
c. wanneer meer instanties als onder b bedoeld gezamenlijk een tentoonstelling organiseren dan moet tenminste één van deze instanties lid zijn van de NBS;
d. de R-, K- en E-prijzen mogen enkel worden toegekend aan dieren, waaraan nog geen andere door of namens de tentoonstellingsorganisatie uitgeloofde prijs is toegekend, en minimaal 93 punten hebben behaald.

Prijzenschema welke geldt voor alle tentoonstellingen die voldoen aan de hiervoor genoemde voorwaarden, uitgezonderd Provinciale Kampioenschappen en de Bondsshow:

 • 800. R-prijs van € 4,00 per 15 werkelijk ingeschreven sierduiven, ter vrije beschikking van de keurmeester.
  De R-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs aan is toegekend. zie voorwaarden onder d.
Prijzenschema Provinciale Kampioenschappen
De provinciale kampioenschappen zijn “open” kampioenschappen, hetgeen betekent dat iedere inzender van sierduiven, ongeacht de woonplaats, voor een provinciaal kampioenschap in aanmerking komt.
 • 801. Per keurmeester een NBS-Erecertificaat en € 10,00 voor de fraaiste sierduif van zijn keuring, minimaal 96 punten en bij een keuring van minimaal 50 werkelijk ingeschreven sierduiven per keurmeester
 • 802. Bij meer dan 1.000 werkelijk ingeschreven sierduiven per keurmeester een 2 e NBS-Erecertificaat voor de fraaiste van zijn keuring op 1 na, bij een keuring van minimaal 60 werkelijk ingeschreven sierduiven per keurmeester en bij minimaal 96 punten.
 • 803. Bronzen eigenslag medaille voor de fraaiste doffer van de show
 • 804. Bronzen eigenslag medaille voor de fraaiste duivin van de show
 • 805. NBS-jeugdstandaard voor de fraaiste doffer van een jeugdlid (zie ook bij “jeugdtentoonstellingen”)
 • 806. NBS-jeugdstandaard voor de fraaiste duivin van een jeugdlid (zie ook bij “jeugdtentoonstellingen”)
 • 807. K-prijs van € 6,- ter vrije beschikking van de keurmeester. De K-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs aan is toegekend; zie voorwaarden onder d.
 • 808. R-prijs van € 4,00 per 20 ingeschreven sierduiven, ter vrije beschikking van de keurmeester. De R-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs aan is toegekend; zie voorwaarden onder d.

Indien een sierduif drie keer onder verschillende keurmeesters een NBS-Erecertificaat heeft gewonnen, ontvangt de eigenaar, die tevens de fokker dient te zijn, een NBS-Kampioensdiploma en een verzilverde NBS-medaille. De betreffende erecertificaten dienen hiertoe vóór 1 maart naar de secretaris van de NBS te worden gezonden.

Prijzenschema Bondsshow, ondergebracht bij de Champion Show

 • 809. Per keurmeester een NBS-Erecertificaat en € 10,- voor de fraaiste jonge sierduif van zijn keuring, minimaal 96 punten en bij een keuring van minimaal 60 ingeschreven sierduiven per keurmeester
 • 810. Per keurmeester een NBS-Erecertificaat en € 10,- voor het fraaiste dier van zijn keuring, minimaal 96 punten en bij een keuring van minimaal 60 ingeschreven sierduiven per keurmeester. Indien dit dier dezelfde is als die van ereprijs 5011, komt deze prijs toe aan het op 1 na fraaiste dier van de keuring, ongeacht leeftijd
 • 811. Kampioenswimpel voor de fraaiste jonge doffer van de show
 • 812. Kampioenswimpel voor de fraaiste jonge duivin van de show. De Kampioenswimpels worden aan de winnaars uitgereikt tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van de NBS.
 • 813. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste oude doffer
 • 814. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste oude duivin
  815. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste jonge doffer
 • 816. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste jonge duivin
 • 817. Plaquette Entente Européene d’Aviculture voor de fraaiste sierduif van de show (indien plaquette beschikbaar is)
 • 818. K-prijs van € 6,- ter vrije beschikking van de keurmeester. De K-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs aan is toegekend, zie voorwaarden onder d.
 • 819. R-prijs van € 4,00 per 20 ingeschreven sierduiven, ter vrije beschikking van de keurmeester. De R-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs aan is toegekend; zie voorwaarden onder d.

Prijzen alleen te winnen door jeugdleden jonger dan 17 jaar:

 • 820. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste doffer
 • 821. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste duivin

Extra prijzen speciaalclubs:

Voor rassen waarvan de speciaalclubs de clubshow bij de Bondsshow hebben ondergebracht, worden extra prijzen beschikbaar gesteld. In die rassen mag een keurmeester toekennen:

 • 822. E-prijs van € 4,00 per 20 ingeschreven sierduiven ter vrije beschikking van de keurmeester binnen de rassen van die speciaalclub. De E-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs aan is toegekend; zie voorwaarden onder d.
 Prijzenschema speciale jeugdtentoonstellingen
 • 823. NBS-Standaard voor de fraaiste doffer van de show
 • 824. NBS-Standaard voor de fraaiste duivin van de show
 • 825. Oorkonde voor iedere deelnemer

Verder vergoedt de NBS de keurvergoeding van één keurmeester (reiskosten en overige kosten komen voor rekening van de organisatie van de show). Aanvullende voorwaarden:

 • er moet sprake zijn van een Jeugdshow als landelijk evenement of van een duidelijk gescheiden Jeugdshow, ondergebracht bij een  Nationale Tentoonstelling.
 • er dienen door de jeugdleden in totaal minimaal 25 sierduiven ingezonden te worden.
 • er moet sprake zijn van concurrentie, hetgeen betekent dat meer dan één jeugdlid aan de onderhavige show moet mee doen.
 • als tevens het Provinciaal Kampioenschap of de Bondsshow wordt gehouden, gelden de jeugdprijzen alleen voor de afgesplitste Jeugdshow.

Hier de link naar het Aanvraagformulier voor NBS R-prijzen