De Nederlandse Vereniging van Sierduiven Keurmeesters (NVSK) is de belangenorganisatie voor keurmeesters van sierduiven welke zijn benoemd door de NBS.

De vereniging heeft naast het behartigen van de belangen van door de NBS aangestelde keurmeesters zich ook tot doel gesteld de uniformiteit van het keuren te bewaken.

Voorbeeld hiervan is onder andere de introductie van de keurkaart conform Europees model.

Leden van de vereniging worden jaarlijks bijgeschoold tijdens de zgn. ‘Open Keurdag’ die over het algemeen in de maand februari wordt georganiseerd. Ook staat jaarlijks het 2-daags keurmeesterscongres op de agenda, deze wordt doorgaans gehouden in mei. Tijdens dit 2-daags congres wordt tevens de jaarvergadering van de vereniging gehouden.

Lidmaatschap van de vereniging is een verplichting welke onlosmakelijk verbonden is aan de benoeming als sierduiven keurmeester. Sierduivenkeurmeester word je als je met succes zowel het schriftelijk als het praktijk examen georganiseerd door de NBS hebt afgelegd. En dit blijf je indien aan alle verplichtingen die dit ambt met zich mee brengt (zoals het volgen van bijscholing) wordt voldaan.

De vereniging telt anno 2016 60 leden.

Secretaris is

Gerard Adriaanse
Trompstraat 25
4335 HT  Middelburg
Tel. 0118-634587
email: gadriaanse@zeelandnet.nl