In het weekend van 15 mei jl. heeft Hans Schipper op het congres van de Entente Européenne in Kolding in Denemarken afscheid genomen als secretaris van de standaardcommissie van de sectie duiven en als vertegenwoordiger van de NBS bij de Entente. Voor zijn jarenlange inzet werd hij, samen met Reiner Wolf uit Duitsland die eveneens van de standaardcommissie duiven afscheid nam, door het presidium in het zonnetje gezet.