Bijgaand een informatiebrochure over de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei a.s. en wat voor consequenties dat heeft voor uw vereniging. IEDERE vereniging valt onder de AVG en ontkomt er niet aan om maatregelen nemen.
Persoonsgegevensbescherming is de laatste tijd een hot item, regelmatig verschijnen in de media berichten over datalekken op grote schaal.
Laatst nog bij Facebook. Het heeft ook alles te maken met de vergaande digitalisering van de maatschappij op grote schaal en de negatieve keerzijde daarvan.

Wij als bonden hebben getracht om met deze informatiebrochure een zo compleet mogelijke handreiking en achtergrondinformatie aan te bieden.

Wij begrijpen dat het voor u geen dagelijkse kost is maar zoals hierboven al is aangegeven u ontkomt er helaas niet aan. In de vorm van attentiepunten wordt een overzicht gegeven van punten waaraan kleindierliefhebbersverenigingen etc. aandacht moeten schenken die verderop in de brochure worden toegelicht. Heeft u concrete vragen over de invulling nu of later bij datalekken: u kunt de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) hiervoor benaderen. Zij hebben daarvoor een speciale voorlichtingsafdeling.

Er wordt van u als kleine organisatie niet verwacht dat alles perfect is geregeld. U moet echter wel aan kunnen tonen dat u uw best heeft gedaan!

Waarom niet eerder deze informatie? Wij (net als vele andere verenigingen en bedrijven) merkten pas laat wat de invoering van de AVG exact behelsde. De AVG-regels bestaan al langer maar er is nooit grootschalig door de overheid actief voorlichting gegeven tot enkele maanden terug. Wij moesten ons als bonden er eerst in verdiepen. Evert van de Waerdt heeft in april een speciale cursus gevolgd en naderhand hebben wij een AVG-specialist in de arm genomen voor de details  waar wij nog vragen over hadden.

Bij u als verenigingen is het gelukkig een stuk eenvoudiger dan bij de bonden.

Nu wij een compleet beeld hebben van de consequenties van de invoering van de AVG kunnen wij u nu ook goed informeren over deze materie. Niets is verwarrender dan informatie die later niet compleet of juist blijkt te zijn. U kunt nu adequaat aan de slag gaan.

Bijgaand ook een Excelbestand met modellen van de aan te leggen registers. U hoeft dan niet uw hoofd te breken over wat er precies in zo’n registratie moet worden vermeld. Bovenaan de kolommen staan soms linkjes die verwijzen naar een website met informatie over wat er in die kolom moet worden opgenomen. Tot slot raden wij aan om er voor te zorgen dat er bij een bestuurslid (bijvoorbeeld de voorzitter) altijd een actuele kopie aanwezig is van deze registers.

Thom Laming (voorzitter NBS) en Jan-Dirk Nijkamp (interim-voorzitter KLN)

Hieronder een tweetal links met alle informatie voor verenigingen etc. aangesloten bij de NBS en KLN die u hiervoor kunt gebruiken.

Informatiebrochure AVG

Modellen AVG