Kersvers erelid Hans Schipper met Gerard Simonis, voorzitter van de KV

Op het keurmeesterscongres op 3 en 4 mei 2019 is tot erelid benoemd de heer Hans Schipper.
Dit voor zijn jarenlange inzet, nationaal en internationaal op het gebied van sierduiven in het algemeen en zijn tomeloze inzet bij congressen en lezingen en voor het geven van informatie vanuit de standaard commissie in Nederland en Europa.

Hans, nogmaals bedankt namens de Nederlandse Vereniging van Sierduiven Keurmeesters,

secretaris,
Gerard Adriaanse.