Afgelopen zondag 14 april kregen we het droeve bericht dat Henk Houpst na meerdere hersenbloedingen overleden was.

Hoewel wij wisten dat Henk al geruime tijd met zijn gezondheid sukkelde, kwam zijn overlijden voor velen van ons als een onaangename verrassing.

Wij herinneren Henk als een trouw bezoeker van alle bijeenkomsten waar hij voor de NBS van waarde kon zijn.

Bij de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering was hij altijd aanwezig als afgevaardigde van zijn speciaalclub of vereniging.

Hij  was zeer betrokken bij de PR van onze liefhebberij en maakte deel uit van de stand van de Ned. Kleindierpublicaties, KLN en NBS.

Daarnaast stond hij als gedelegeerde van het Facilitair Bureau tentoonstellingen met raad en daad bij voorafgaand aan en tijdens de show.

Wij herinneren ons Henk als een bijzonder aimabel, rechtvaardig en bescheiden mens. Eigenschappen die ervoor zullen zorgen dat hij in onze gedachten zal blijven voortbestaan.

Wij wensen zijn familie veel sterkte om dit verlies te kunnen dragen.

Het bestuur van de NBS